MEDIER

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Mediekontakt

Amgen AB
Tuborg Boulevard 12, 3.
2900 Hellerup
Telefon: +45 39 61 75 00


Ved henvendelse, kontakt venligst:

Christian Ohm
External Affairs Manager
Telefon: +45 22 10 85 09
Mail: cohm@amgen.com