MEDIER

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Vi er i Amgen aktører i det danske bioteknologiske økosystem og deltager aktivt i at skabe de bedste rammer for det danske sundhedssystem. Det gør vi gennem vores udvikling af innovative løsninger og deling af vores viden med sundhedsfaglige eksperter.

 

Derfor står vi også gerne til rådighed for journalister og andre interessede i vores arbejde.

 

Ved henvendelse, kontakt venligst:

 

Christian Ohm

Policy and Communication Lead

Telefon: +45 22 10 85 09

Mail: cohm@amgen.com