AMGEN GLOBAL

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Amgen er pioner inden for den del af videnskaben, hvor man anvender levende celler i opfindelsen af de processer og redskaber, som har lagt grundstenen til den globale biotekindustri. En udvikling, der har sikret, at bioteknologi er en ledende kilde til behandlinger, der gavner patienterne.

Vil du vide endnu mere om Amgen, kan du finde meget mere spændende på vores globale side. Du kan bl.a. læse om vores pipeline, kliniske forsøg lige her.