AMGEN SCIENCE

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Hos Amgen arbejder vi på at opnå videnskabelige gennembrud til gavn for kræftpatienter og deres pårørende. Vi har en alsidig pipeline af terapeutiske udviklingsprogrammer, der alle sigter mod at forbedre resultaterne indenfor kræftbehandling.

Amgen har forsket i nye behandlingsmetoder i mere end 40 år, og vi var de første til at kommercialisere næste generations immuno-onkologiske behandlinger.

Vi søger altid at anvende innovative løsninger for at kunne tilbyde patienter nye muligheder.

Cirka 70% af vores molekyler er first-in-class

Hvordan anvender Amgen innovation indenfor onkologi?

På trods af mange fremskridt indenfor onkologiske behandlinger vil der i år globalt være mere end 9 millioner mennesker, der mister livet som følge af en kræftsygdom.

Hos Amgen stræber vi efter at levere behandlinger til patienter med komplekse kræftsygdomme, hvor der stadig er et betydeligt behov for at forbedre behandlingsmulighederne. Vores portefølje indeholder mange first-in-class onkologiske og hæmatologiske lægemidler og behandlinger til kræftsygdomme, som er vanskelige at behandle.

Ved at udnytte immunsystemets styrke, anvende vores dybdegående viden om det menneskelige genom og kræftgenomet samt udforske forskellige biomarkører, driver vi innovation indenfor kræftbehandling.

Vores onkologiske pipeline indeholder mere end 20 udviklingsprogrammer på tværs af flere targets i mere end 12 forskellige tumortyper.