COVID-19-DONATIONER

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

COVID-19 pandemien medfører en række hidtil usete udfordringer for mennesker og sundhedssystemer over hele verden. Pandemien har også skabt udfordringer her i landet, og i Amgen i Danmark har vi derfor valgt at støtte frivillige kræfter og organisationer, der kan yde en hjælpeindsats for at imødekomme behov hos grupper, der er særligt påvirket. Derfor har vi valgt at donere 100.000 kr. til hver af de to nedenstående organisationer og deres indsatser.

Dansk Røde Kors

Der er behov for hjælp til alle dem, som enten er syge, er i karantæne eller særligt udsatte for at blive smittet med COVID-19. Derfor har Røde Kors opstartet ”Hjælpenetværket”. ”Hjælpenetværket” hjælper med indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre praktiske gøremål, som kan skabe ro tryghed for de udsatte. 1400 personer har indtil videre fået en hjælper.

Projekt ”Udenfor”

Mange offentlige og private opholdssteder har under COVID-19 været lukket ned, og det har presset mennesker i hjemløshed endnu mere i forhold til at komme igennem dagen. Projekt UDENFOR er blandt de få organisationer, der har haft gadeplansmedarbejdere ude for at holde øje med og give mad til nogle af de hjemløse borgere, der også under COVID-19-pandemien sover og lever på gaden. Organisationen laver desuden opsøgende arbejde for at yde omsorg, støtte og skadesreduktion med det formål at forbedre hjemløse gadesoveres udsatte tilværelse. Projekt UDENFOR er en mindre dansk organisation, der igennem 25 år har arbejdet direkte på gaden med hjemløse borgere.