ETIK OG ANSVARLIGHED

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

At gøre en positiv forskel for patienter i hele verden er den vigtigste drivkraft, for det vi gør i Amgen – og det går langt ud over at producere livsvigtige lægemidler. Hvert år dedikerer Amgen mange ressourcer til projekter, som skal gøre en forskel i samfundet og for patienter.