ADGANG TIL MEDICIN

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

I Amgen er vores medicinske produkter vores primære værktøj til at gøre en positiv forskel i verden. Vi arbejder dedikeret for at skabe de bedste og mest innovative behandlinger til gavn for patienter, der kæmper mod alvorlige sygdomme og tab af livskvalitet. 

  • For at vores arbejde kan komme patienterne til gode, arbejder vi hver dag for at danske såvel som globale patienter har muligheden for at få den behandling, der kan hjælpe dem i deres kamp mod en alvorlig eller kronisk sygdom. 
  • I Danmark arbejder vi målrettet på at gøre vores medicin tilgængelig for de patienter, der vil kunne få gavn af den. Dette gør vi gennem øget information om vores produkters effekt, forskningen på området og dialogen med beslutningstagere på alle niveauer. 
  • Derudover arbejder vi på globalt plan ud fra et fleksibelt prissætningssystem, der kan tage forbehold for situationen i de enkelte lande samt styrke sundhedssystemer i samarbejde med offentlige aktører, donere produkter til dem der har et kritisk højt behov og lever i dyb fattigdom og at forske i at gøre vores behandlinger bedre og billigere. 

Vi mener, at det er det rigtige at gøre som en ansvarlig bioteknologisk virksomhed. Da Danmark er højindkomstland er der ikke særlige programmer for donation i den henseende.  

Læs mere om Amgens arbejde med at sikre lige adgang til medicin på det globale marked her.