ETISK NÆVN FOR LÆGEMIDDELINDUSTRIEN

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

ENLI monitorerer Amgens og medicinalindustriens markedsføring i Danmark

Sammen med andre medicinalvirksomheder i Danmark, har Amgen valgt at deltage i Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, i daglig tale også kaldet ENLI. I praksis betyder det, at Amgen har forpligtet sig til at følge ENLI's regler på området for markedsføring og salg af medicinalprodukter.

Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter, samt at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter. Således monitorerer ENLI virksomhedernes markedsføring.

Med etableringen af ENLI gennemfører lægemiddelindustrien en yderligere skærpelse af lægemiddelindustriens i forvejen omfattende etiske selvjustits på området.

Du kan læse mere om ENLI på deres hjemmeside.