KLIMA OG MILJØ

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

I Amgen tager vi vores ansvar for bæredygtige arbejdsgange alvorligt. Vi stræber efter at reducere vores aftryk på flere områder, såsom energi- og vandforbrug, CO2 og affaldshåndtering. Det giver både mening for samfundet, men det er også en klog investering for Amgen som virksomhed, der forbedrer vores effektivitet og skaber værdi.

  • Vi har en etableret global målsætning om at være CO2 neutrale i 2027. Vi følger den globale Amgen plan ’The Road to Net Zero’, der udover CO2 neutralitet også dækker over en målsætning om at reducere vandforbruget med 40% og forbedre vores affaldshåndtering med 75%.
  • Vores plan fokuserer på at drive vores aftryk ned gennem innovation, øge effektiviteten i vores arbejdsgange og øge integrationen af on-site grøn energi eller investere eksternt. Det gælder for både R&D, produktionen, transport, distribution, sourcing, produkter og indpakning.
  • Dertil har vi et kontinuerligt fokus på at inddrage forskellige interessenter i processen for at bibeholde vores høje standarder og for at samarbejde med både uddannelses- og erhvervsledere for at vidensdele best practices på tværs af brancher og akademiske områder.

Vi mener, at det er den mest ansvarlige måde at drive en virksomhed på.

Læs og find yderligere information om vores dagsorden for klima og miljø her.