HER FINDER DU OS

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

På verdensplan beskæftiger Amgen ca. 20.000 medarbejdere. I Amgen Danmark arbejder ca. 110 medarbejdere fordelt over kontorer i Ballerup, Søborg og på Østerbro i København.

Kontakt os i Amgen Danmark
Amgen AB
Borupvang 9
2750 Ballerup
Telefon: +45 39 61 75 00
Fax: 39 61 75 06