PARTNERSKAB

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Amgens mission er at hjælpe patienter. Derfor er det naturligt for os at samarbejde med patientforeninger på områder, hvor vi har fælles interesser. Vores partnerskaber og interne procedurer hjælper os til at have patientperspektivet med i alt, hvad vi laver. Vi er meget taknemmelige for den indsigt og erfaringsudveksling, der kommer ud af partnerskaberne.

Når Amgen støtter patientforeningerne økonomisk i deres arbejde, er det afgørende, at vores egen og patientforeningernes uafhængighed og selvstændighed respekteres. Derfor er samarbejdet nøje reguleret og overholder Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens reklamekodeks.

Derudover samarbejder Amgen med kommunikations- Public Affairs bureauerne Lead Agency, Rud Pedersen A/S, Advise, Effector, C Corner Advice, Molecule Consultancy og Netdoktor. Amgen har gjort nærværende virksomheder bekendt med Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere og påtager sig ansvaret for, at tredjepart overholder Lifs regelsæt i forbindelse med den opgave, som udføres på vegne af Amgen.  

Partnerskabskontrakter

2018

Dato Titel
2018 Kræftalliancen

2019

Dato Titel
2019 Kræftalliancen