×

Do you want to link to this External Site and leave Amgen.dk?

YOU ARE NOW LEAVING THIS WEBSITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

×

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE. Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

PARTNERSKAB

Amgens mission er at hjælpe patienter. Derfor er det naturligt for os at samarbejde med patientforeninger på områder, hvor vi har fælles interesser. Vores partnerskaber og interne procedurer hjælper os til at have patientperspektivet med i alt, hvad vi laver. Vi er meget taknemmelige for den indsigt og erfaringsudveksling, der kommer ud af partnerskaberne.

Når Amgen støtter patientforeningerne økonomisk i deres arbejde, er det afgørende, at vores egen og patientforeningernes uafhængighed og selvstændighed respekteres. Derfor er samarbejdet nøje reguleret og overholder Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens reklamekodeks.

Derudover samarbejder Amgen med Public Affairs bureauerne Rud Pedersen A/S, Advise, Effector og Netdoktor. Amgen har gjort nærværende virksomheder bekendt med Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere og påtager sig ansvaret for, at tredjepart overholder Lifs regelsæt i forbindelse med den opgave, som udføres på vegne af Amgen.

Partnerskabskontrakter

2012

Dato Titel
26.10.2012 PROPA
04.06.2012 Bløderforeningen
16.04.2012 PROPA
14.02.2012 Osteoporoseforeningen

2013

Dato Titel
17.06.2013 PROPA
08.02.2013 Osteoporoseforeningen

2014

Dato Titel
15.10.2014 Myelomatoseforeningen
02.10.2014 Bløderforeningen
28.05.2014 AmCham
14.03.2014 Osteoporoseforeningen
16.01.2014 PROPA

2015

Dato Titel
20.10.2015 Diabetesforeningen

2016

Dato Titel
07.06.2016 Osteoporoseforeningen
07.05.2016 FNUG

2017

Dato Titel
26.01.2017 Dansk Myelomatoseforeningen
31.08.2017 Dansk Brystkræft Organisation

2018

Dato Titel
2018 Kræftalliancen