×

Do you want to link to this External Site and leave Amgen.dk?

YOU ARE NOW LEAVING THIS WEBSITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

×

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE. Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

PARTNERSKAB

Amgens mission er at hjælpe patienter. Derfor er det naturligt for os at samarbejde med patientforeninger på områder, hvor vi har fælles interesser. Vores partnerskaber og interne procedurer hjælper os til at have patientperspektivet med i alt, hvad vi laver. Vi er meget taknemmelige for den indsigt og erfaringsudveksling, der kommer ud af partnerskaberne.

Når Amgen støtter patientforeningerne økonomisk i deres arbejde er det afgørende, at vores egen og patientforeningernes uafhængighed og selvstændighed respekteres. Derfor er samarbejdet nøje reguleret og overholder Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens reklamekodeks.

Derudover samarbejder Amgen med Public Affairs bureauerne Rud Pedersen A/S, Advise, Effector og Netdoktor. Amgen har gjort nærværende virksomheder bekendt med Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere og påtager sig ansvaret for at tredjepart overholder Lifs regelsæt i forbindelse med den opgave, som udføres på vegne af Amgen.

Partnerskabskontrakter

2012

Date Title
Okt. 26. 2012 PROPA
Aug. 1. 2012 Familier med kræftramte børn
Jun. 4. 2012 Bløderforeningen
Apr. 16. 2012 PROPA
Feb. 14. 2012 Osteoporoseforeningen

2013

Date Title
Juni. 17 2013 PROPA
Maj. 3 2013 Familier med kræftramte børn
Feb. 8 2013 Osteoporoseforeningen

2014

Date Title
Okt. 15 2014 Myelomatoseforeningen
Okt. 2 2014 Bløderforeningen
Maj. 28 2014 AmCham
Mar. 14 2014 Osteoporoseforeningen
Mar. 6 2014 Familier med kræftramte børn
Jan. 16 2014 PROPA

2015

Date Title
Okt. 20 2015 Diabetesforeningen
Jan. 1 2015 Familier med kræftramte børn

2016

Date Title
Juni. 7 2016 Osteoporoseforeningen
Maj. 7 2016 FNUG

2017

Date Title
Januar. 26 2017 Dansk Myelomatoseforeningen
August 31. 2017 Dansk Brystkræft Organisation

2018

Date Title