Trial Nation

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Flere skal have gavn af Trial Nation


Amgen har meldt sig ind i Trial Nation, der samler mere end 30 ledende private virksomheder og offentlige myndigheder for at styrke den kliniske forskning i Danmark.


Trial Nation har igennem flere år været et stærkt og attraktivt offentligt-privat samarbejde, og det ønsker vi både at bidrage til og drage nytte af. Det nye partnerskab er særligt attraktivt med Amgens stigende ønske om at køre kliniske studier i Danmark og Amgens seneste års opkøb af førende danske forsknings- og udviklingskapaciteter.  

Først blev Novo Nordisk Engeneerings Drug Delivery Team købt i 2018 for at få den innovative device-teknologi ind i egen udvikling og produktion. Året efter i 2019 købte Amgen det danske firma Nuevolution, der er førende indenfor DNA-encoded drug development. Nuevolution kendes nu ved navnet ARC (Amgen Research Copenhagen) og bidrager til at finde næste generation af lægemidler.    

Dertil kommer, at Amgen har tildelt Amgen Danmark status af et “Core Country” inden for klinisk forskning.  

“I dag ser vi, at vores globale funktion for klinisk forskning ser til Danmark først, når der skal sættes nye studier i gang. Det er kommet i stand efter, at vi sammen med danske kliniske forskningsenheder igennem flere år har kunne levere høj kvalitet i de kliniske studier” forklarer landechef Tore von Wurden, Amgen Denmark og uddyber, “der åbner sig yderligere muligheder for at tiltrække flere interessante studier fra vores globale pipeline med vores indtræden i Trial Nation.”  

Amgens primære områder er osteoporose, kardiovaskulære sygdomme, hæmatologi, onkologi, astma og migræne, med en stærk global pipeline indenfor bl.a. myelomatose, lunge- og prostatacancer.  

”Det danske miljø for forskning og klinisk forskning er af høj, international standard. Derfor har vi investeret mange ressourcer i Danmark. Igennem Trial Nation forventer vi at kunne få yderligere adgang til relevante netværk og samarbejdsprojekter for dermed at kunne udvide vores tilstedeværelse her,” siger Tore von Wurden.    

Hos Trial Nation er adm. direktør Marianne Pilgaard også stolt over, at Trial Nation er en attraktiv organisation, der kan vedblive med at tiltrække innovative danske og internationale medicinalvirksomheder. Amgens ambitioner og tilgang til forskning passer godt ind i Trial Nation.  

”Amgens indsats i Danmark er i tråd med vores andre medlemmers operationelle og strategiske tilgang til at drive den kliniske forskning fremad i Danmark. Vi skaber en stærk kultur og ramme for det,” forklarer Marianne Pilgaard.    

Trial Nation skal være for alle størrelser af virksomheder  

For Tore von Wurden er det en vigtig forudsætning for Trial Nations fortsatte succes, at organisationen er åben overfor virksomheder uanset størrelsen, og dermed ikke kun de allerstørste og tungeste fra industrien.  

”Trial Nation skal være for alle innovative og ambitiøse virksomheder, der arbejder målrettet med klinisk forskning i Danmark. Her er størrelsen ikke afgørende. Flere skal kunne få gavn af Trial Nation. Det er viljen til at samarbejde og være på forkant, der skal være drivkraften” forklarer Tore von Wurden.   

Vurderingen er, at Trial Nations dedikerede arbejde som en one-entrance organisation medvirker til at strømline en række faktorer på tværs af landet bl.a. i forhold til dialog med de kliniske sites, kontakt til relevante forskere samt de regulatoriske vilkår. Samtidigt er det vigtigt, at Trial Nation er en neutral fælles platform, hvor partnerne kan drøfte mere generelle knaster og kritiske forhold i de enkelte projekter. Dermed står den enkelte virksomhed ikke alene uanset størrelse.  

Læring af COVID-19 er innovation 

Den kliniske forskning er ikke gået fri af 2020’s udfordringer med COVID-19. Alligevel er Marianne Pilgaard fortrøstningsfuld for det kommende år.     

”Et enestående offentligt-privat samarbejde har været kimen til, at vi selv i en corona-periode har kunne skabe kapacitet til at holde kliniske forsøg åbne. Selvom der har været nogle ting der får blevet lavet anderledes, så har det imponeret udlandet, og det skal vi tage med i 2021,” forklarer Marianne Pilgaard. 

Amgen har fortsat gang i den kliniske forskning i Danmark og globalt på trods af, at COVID-19 har haft sin indvirkning på forholdene.  

Tore von Wurdens konklusion er dog klar, ”Der er behov for at innovere mere, ikke mindre. Det må være den klare læring af COVID-19. Derfor er gode danske rammer for klinisk forskning fortsat afgørende for, at vi er et core study country for Amgen og en række andre innovative virksomheder”. 

Amgen er indtrådt i Trial Nation i januar 2021.