PATIENTER OG PÅRØRENDE

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Bliv klogere på din eller din pårørendes sygdom

Er du patient eller pårørende, kan du her finde information om diverse tilskudsordninger, indberetning af eventuelle bivirkninger samt finde vores patienthjemmesider med nyttige informationer om vores forskellige sygdomsområder.

I Danmark rammes der årligt alt for mange mennesker af alvorlige sygdomme. At blive diagnosticeret med en alvorlig sygdom rammer ikke kun patienten men også de pårørende. Vi forsøger at tage hånd om patienten med vores innovative og bioteknologiske behandlinger, samt at tage os af de pårørende med dybdegående information og nyttige patienthjemmesider for både patienten og de pårørende.

I denne sektion