PATIENTER OG PÅRØRENDE

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Er du patient eller pårørende, kan du her finde information omkring biologiske lægemidler, det relevante sygdomsområde og diverse tilskudsordninger.

I Amgen Danmark er vores primære terapeutiske områder: Kræftsygdomme, blodsygdomme, knoglesygdomme og nyresygdomme.

I denne sektion