INDBERETNING AF BIVIRKNINGER

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Der kan opstå bivirkninger ved behandling med medicin. En bivirkning er en skadelig og/eller utilsigtet reaktion. Ofte vil bivirkningen allerede være beskrevet i indlægssedlen (som altid ligger i medicinpakken), men uanset om den opleves mild eller alvorlig, er hyppig eller sjælden, eller er nævnt/ikke er nævnt i indlægssedlen, bør den rapporteres.

 

Du kan indberette ved at kontakte lægen eller apoteket, eller ved selv at indberette bivirkningen online (se vejledning i link neden for). Din læge kan vurdere, om symptomerne kan skyldes din medicin eller evt. andre forhold samt om din behandling skal ændres. Lægen har desuden pligt til at indberette bivirkninger og kan supplere med informationer fra journalen, som kan hjælpe Lægemiddelstyrelsen til at vurdere den indberettede bivirkning og om indlægssedlen skal opdateres. Formålet med at indberette bivirkninger er at øge patientsikkerheden.

 

Meld en bivirkning:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/