×

Do you want to link to this External Site and leave Amgen.dk?

YOU ARE NOW LEAVING THIS WEBSITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

×

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE. Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

INDBERETNING AF BIVIRKNINGER

Indberetning af bivirkninger

Der kan opstå bivirkninger ved behandling med medicin. Ofte vil bivirkningen allerede være beskrevet i indlægssedlen (som altid ligger i medicinpakken). Det kan være dine bivirkninger opleves som alvorlige eller ikke er nævnt i indlægssedlen. I disse tilfælde kan du som patient vælge at indberette bivirkningen. Lægemiddelstyrelsen vil så se på indberetningen og vurdere, om indlægssedlen skal opdateres til gavn for andre patienter. Du kan indberette ved at kontakte lægen eller apoteket, eller ved selv at indberette bivirkningen online (se vejledning i link neden for).

Lægen har pligt til at indberette bivirkninger og kan supplere med informationer fra journalen, som kan hjælpe Lægemiddelstyrelsen til at vurdere den indberettede bivirkning. Formålet med at indberette bivirkninger er at øge patientsikkerheden.


Referencer

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/

https://www.sundhed.dk/borger/sygdom-og-medicin/medicin/bivirkninger/indberet-bivirkninger/