INNOVATIVE LÆGEMIDLER

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Innovative lægemidler

Amgen er pioner inden for den del af videnskaben, hvor man anvender levende celler til at producere biologisk medicin. Vi har spillet en stor rolle i opfindelsen af de processer og redskaber, som har lagt grundstenene til den globale biotekindustri. En udvikling, der har sikret, at bioteknologi er en ledende kilde til behandlinger, der gavner patienter.

Du kan læse mere om vores kliniske forsøge på vores globale hjemmeside lige her.

Biologiske lægemidler

Biologiske lægemidler er en ny form for lægemidler. De bekæmper sygdomme ved hjælp af stoffer, der er naturligt tilstede i kroppen, f.eks. hormoner og antistoffer.

Et biologisk lægemiddel er dannet af en levende organisme, det kan være en cellekultur eller bakterier. Disse former for lægemidler består af store og mere komplicerede molekyler til forskel fra ikke-biologiske lægemidler. De er udviklet til at ligne kroppens egne stoffer.

Da biologiske lægemidler minder om naturligt forekommende stoffer, kan det give færre bivirkninger end ikke-biologiske lægemidler. De naturlige stoffer har en specifik funktion i kroppen og kan derfor bekæmpe sygdomme målrettet og effektivt uden at påvirke resten af kroppen.

Biologiske lægemidler har et stort behandlingsmæssigt potentiale, og der er hos mange en forventning om, at denne type af lægemidler vil udgøre en stadigt stigende andel af fremtidens medicin.

I 1983 klonede Amgen et gen (erythropoietin) som de første i verden. Siden udviklingen af en menneskabt udgave af erytropoietin har Amgen fortsat udviklingen af innovative biologiske lægemidler. Det har således medvirket til at ændre den måde, vi i dag behandler en række sygdomme som f.eks. kræft, gigt, knogleskørhed og andre alvorlige sygdomme. Blandt andre af vores biologiske lægemidler kan nævnes vacciner, blodkomponenter, insulin og monoklonale antistoffer (mAbs).

Biosimilære lægemidler

Biosimilære lægemidler minder om de originale biologiske lægemidler, men alligevel er de ikke fuldstændigt identiske. Biosimilære lægemidler lanceres, når patentet på det originale lægemiddel udløber.

Biologiske lægemidler er ekstremt komplekse størrelser og dermed vanskelige at udvikle og producere. Derfor er det ikke muligt at udvikle en egentlig kopi, men alene et lægemiddel, der minder om det originale biologiske lægemiddel.

Du kan læse mere om biologiske og biosimilære lægemidler her.

Amgen arbejder også målrettet med udvikling og produktion af biosimilære lægemidler. Vi ser således et klart behov for at forbedre patienters adgang til behandlinger, på trods af stigende medicinudgifter generelt. Biosimilære produkter giver patienterne adgang til billigere versioner af ellers kendte lægemidler.

Reference
min.medicin.dk (tilgået nov. 2017)