INNOVATIVE LÆGEMIDLER

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Innovative lægemidler 

Amgen er pioner inden for den del af videnskaben, hvor man anvender levende celler til at producere biologisk medicin. Vi har spillet en stor rolle i udviklingen af de processer og redskaber, som har lagt grundstenene til den globale biotekindustri. En udvikling, der har sikret, at bioteknologi er en dominerende kilde til nogle af de nyeste og mest epokegørende behandlinger – til gavn for patienterne. 

 

Du kan læse mere om vores kliniske forsøge på vores globale hjemmeside lige her.

 

Biologiske lægemidler

Biologiske lægemidler er en relativt ny form for lægemidler. De bekæmper sygdomme ved hjælp af for eksempel laboratoriefremstillede hormoner og antistoffer, der er naturligt til stede i kroppen.

Et biologisk lægemiddel er dannet af en levende organisme, det kan være en cellekultur eller bakterier. Denne form for lægemidler består af store og mere komplicerede molekyler (proteiner/peptider) til forskel for ikke-biologiske lægemidler, der er kemiske stoffer og typisk små molekyler.  

Biologiske lægemidler minder om kroppens egne molekyler, og de kan derfor give færre bivirkninger end ikke-biologiske lægemidler. Et biologisk lægemiddel har et specifikt mål, som det vil binde sig til i kroppen som antistof, og kan på den måde bekæmpe sygdomme målrettet og effektivt uden at påvirke resten af kroppen via uspecifik binding.

Biologiske lægemidler har et stort behandlingsmæssigt potentiale, og der er hos mange en forventning om, at denne type af lægemidler vil udgøre en stadigt stigende andel af fremtidens medicin.

Historisk, så klonede Amgen i 1983 genet (erythropoietin) som de første i verden. Siden udviklingen af en menneskeskabt udgave af erytropoietin (EPO) har Amgen fortsat udviklingen af innovative biologiske lægemidler. Det har således medvirket til at ændre den måde, vi i dag behandler en række sygdomme som for eksempel kræft, gigt, knogleskørhed, hjerte-kar og andre alvorlige sygdomme.

 

Læs mere om vores forskningsindsatser og videnskab her.

 

Biosimilære lægemidler

Biosimilære lægemidler minder om de originale biologiske lægemidler, men alligevel er de ikke fuldstændigt identiske. Biosimilære lægemidler kan lanceres efter patentudløb på original produkt.

Biologiske lægemidler er ekstremt komplekse størrelser og dermed vanskelige at udvikle og producere. Derfor er det ikke muligt at udvikle en egentlig kopi, men alene et lægemiddel, der minder om det originale biologiske lægemiddel.

Amgen arbejder også målrettet med udvikling og produktion af biosimilære lægemidler, og vi har allerede flere lægemidler på markedet indenfor inflammation, gigt, kræft.

 

Du kan læse mere om biologiske og biosimilære lægemidler her.