PATIENTHJEMMESIDER

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Vores patienthjemmesider

Det kan ofte virke overvældende at blive diagnosticeret med en alvorlig sygdom, og ofte vil det efterlade en masse spørgsmål hos patienten såvel som de pårørende. Med tanke på dette, har vi udarbejdet forskellige patienthjemmesider med dybdegående information for både patienten og de pårørende. På vores patienthjemmesider forsøger vi at imødekomme nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelsen med at blive diagnosticeret med en alvorlig sygdom.

Vores patienthjemmesider berører emner om selve sygdommen, gode råd til livet med en alvorlig sygdom, mulige livsstilsændringer, brugbare trænings- og meditationsvideoer og meget andet.

Læs mere på vores patienthjemmesider, som berører følgende terapeutiske områder: knogleskørhed, forhøjet kolesterol, knoglemarvskræft, metastaser og lungekræft.

Bliv klogere på knoglemarvskræft ved at besøge siden: www.myelomalearning.dk her, hvor du kan se videoer om sygdommen.