HJERTEKARSYGDOMME

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

I Amgen arbejder vi med hjertekarsygdomme, og her kan du læse om kronisk hjertesvigt, forhøjet kolesterol og diabetes i kolonnen til højre.