DIABETES

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Diabetes

Diabetes er en kronisk sygdom, som skyldes, at kroppen ikke kan producere tilstrækkelige mængder insulin eller ikke kan anvende det på den rigtige måde. Insulin er et hormon, som produceres i bugspytkirtlen, og det medvirker til at regulere blodsukkerniveauet.

Type 1 og Type 2 diabetes

Diabetes kan overordnet deles ind i to grupper – type 1 og type 2, som er to forskellige sygdomme. Hos type 1 diabetikere danner kroppen ikke længere insulin eller stærkt nedsatte mængder. Dette skyldes, at cellerne i bugspytkirtlen, som producerer insulin, fejlagtig bliver dræbt af immunforsvaret.

Ofte opstår Type 1 diabetes i barn- eller ungdommen, men kan også opstå senere i livet. Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor sygdommen opstår, og der findes heller ikke nogen behandling, der kan kurere sygdommen.

Type 2 er anderledes end type 1. Her nedsættes kroppen evnen til at optage insulin og/eller den producerer ikke nok insulin, i forhold til hvad kroppen har brug for.

Ofte vil Type 2 opstå i voksenalderen, og både yngre og ældre personer kan blive ramt. Man ved, at sygdommen kan være arvelig, men en usund levestil med overvægt/fedme, usunde madvaner og mangel på fysisk aktivitet øger generelt risikoen for at udvikle sygdommen.

Symptomer på diabetes

Før en diagnose vil de typiske symptomer på ubehandlet diabetes være vægttab, øget vandladning (polyuri), samt øget følelse af tørst og sult. Symptomerne udvikler sig hurtigt (på uger eller måneder) i type 1-diabetes, mens de typisk udvikler sig over meget længere tid i type 2-diabetes.

Diabetespatienter har desuden forhøjet blodsukkerniveau, hvilket kan føre til svækket syn, ufrivilligt vægttab, langsom sårheling, sult- og træthedsfølelse. Hvis sygdommen er ubehandlet eller ikke behandles tilfredsstillende, kan den på lang sigt medføre alvorlige skader på øjne, nyrerne, nerverne og hjertet.

Diabetes i Danmark

  • Over 320.000 er ramt af diabetes i Danmark
  • Det skønnes, at 60.000 danskere ikke har fået stillet diagnosen endnu
  • 300.000 danskere skønnes at have forstadie til diabetes (prædiabetes)
  • 1 ud af 18 danskere har diabetes
  • I gennemsnit får 79 danskere hver dag konstateret diabetes
  • Antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år.

Det har været muligt at behandle alle former af sukkersyge, siden insulin blev tilgængeligt i 1921, og type 2-diabetes kan behandles med perorale lægemidler i de tidlige stadier. Både type 1 og 2 er kroniske sygdomme, da der ikke findes nogen kur.

Du kan læse mere på Diabetesforeningens hjemmeside.