KRONISK HJERTESVIGT

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Kronisk hjertesvigt

Hjertesvigt dækker over en diagnose, hvor der er symptomer og tegn på et dårligt fungerende hjerte, ofte i sammenhæng med nedsat pumpefunktion.

Kronisk hjertesvigt betyder, at hjertet har mistet evnen til effektivt at pumpe blodet ud til kroppens andre organer. Hjertesvigt er som oftest en kronisk og langvarig tilstand. Ved kronisk hjertesvigt er der mange organer, der ikke får ilt og næringsstoffer nok, hvilket kan medføre skader og reducere evnen til at fungere normalt.

Symptomerne kan være mange, men ofte vil man opleve åndenød, vægtøgning, hævede ankler, forstørret mave og træthed. Behandlingen består oftest i flere typer medicin i kombination med livsstilsændringer. I meget svære tilfælde kan operation komme på tale.

Forekomsten af hjertesvigt er stigende

Ca. 60.000-100.000 mennesker i Danmark har hjertesvigt i nogen eller højere grad. Forekomsten af hjertesvigt er stigende. Der er ca. 11.000 indlæggelser om året for hjertesvigt i Danmark. Den gennemsnitlige alder for patienter med hjertesvigt er 72 år, og hyppigheden stiger med alderen. Ca. 5 % af befolkningen over 75 år har hjertesvigt, mens tallet stiger til over 10 %, når man når over 85 år (kilde: Sundhed.dk).

Du kan selv gøre en del for at forbedre din situation

At leve med diagnosen hjertesvigt handler mest af alt om at leve sundt i balance i forhold til, hvad man evner, og det liv man ønsker at leve. Tal med din læge, så du ved, hvad du skal være specielt opmærksom på.

Du kan selv gøre en del for at forbedre din situation, således er en generel sund livsstil med rigelig motion noget af det vigtigste. Det kan være, du ikke kan klare de samme ting som før. Så gør gerne din familie og dine omgivelser opmærksom på din situation.

Det er også vigtigt, at du husker at tage din medicin som foreskrevet.

Du kan læse mere på Hjerteforeningens hjemmeside.