KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Om knogleskørhed (osteoporose)

Osteoporose er en sygdom, som forårsager en lavere knoglemasse og forringelse af knoglevævet. Dette medfører en svækkelse af knoglerne og en større risiko for brud. Det skønnes at ramme hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50 år.

Osteoporose kommer med alderen og giver kke umiddelbart symptomer. Knoglerne fornyes konstant gennem livet. Når man ældes, taber man fortsat gammelt knoglevæv, mens nydannelsen af knoglevæv tager længere og længere tid. Resultatet er en gradvis og støt mindskelse af mængden af knoglemassen, hvilket kan føre til osteoporose. Knoglerne bliver med andre ord afkalkede og skøre. Deraf navnet knogleskørhed.

Man har umiddelbart ingen mærkbare symptomer på sygdommen, og den viser ingen ydre synlige tegn, da knoglerne svækkes indefra. Over tid fører sygdommen til “porøse” og svage knogler. Det er denne svækkelse, der øger risikoen for brud. Ofte ses brud i håndleddet, i ryggen, i lårbenshalsen, ved skulderen, i bækkenet og i ribbenene. Brud som skyldes osteoporose, navnlig i rygraden, kan føre til invaliderende smerter.

Da sygdommen ofte ikke opdages, før der opstår det første brud, lever mange med sygdommen uden at være klar over det. Det anslås, at ca. 450.000 i Danmark lever med sygdommen uden at vide det.

Diagnose og behandling af osteoporose

Diagnosen bliver stillet på baggrund af knoglescanning eller røntgenundersøgelse og blodprøver. Knogleskørhed kan opstå uden tilstedeværelsen af andre sygdomme (dette kaldes primær osteoporose), eller det kan også skyldes en bagvedliggende sygdom (dette kaldes sekundær osteoporose). De fleste kvinder har primær osteoporose.

Behandlingen består af både livsstilsændringer og medicinsk behandling. Livsstilsændringer kan f.eks. bestå i kostomlægning og motion. Ved knogleskørhed, som skyldes bagvedliggende sygdom, rettes behandlingen mod den aktuelle sygdom.

Knogleskørhed kan ofte føre til ændringer i ens dagligdag. For at mindste risikoen for brud, bør man f.eks. blive inde, når det sner. 

Vil du vide mere om, hvordan du bedst lever med knogleskørhed, så besøg og test din viden på www.klogpaaknogler.dk