AKUT LYMFAKTISK LEUKÆMI

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Akut lymfatisk leukæmi 

Akut lymfatisk leukæmi (forkortet ALL) er en form for blodkræft (leukæmi), hvor en bestemt type hvide blodlegemer, lymfocytter, formerer sig ukontrolleret. Samtidig modnes de hvide blodlegemer ikke i tilstrækkelig grad til at fungere effektivt som immunforsvarsceller. Kroppen mister således kontrollen over de umodne lymfocytter, hvorefter de formerer sig uhensigtsmæssigt og fortrænger de andre raske celler i blodet og knoglemarven. Denne proces forårsager en reduktion af især tre andre celletyper: 

  • Røde blodlegemer, hvilket fører til anæmi (også kaldet blodmangel), som gør patienten træt og svækket
  • Normale hvide blodlegemer, hvilket fører til reduceret evne til at bekæmpe infektioner i kroppen
  • Blodplader, hvilket fører til øget tendens til blødning. 

Symptomer

Symptomerne for ALL kommer til udtryk på forskellig vis hos voksne og børn. Ofte er symptomerne hos børn små. De kommer således til udtryk som feber, knogle- og ledsmerter samt hævede lymfeknuder eller tendens til blødning. 

Voksne, der rammes af ALL, får symptomer forbundet med det lave antal af føromtalte blodlegemer. Ofte følges sygdommen af træthed med tendens til svimmelhed. Samtidig kan man opleve hjertebanken og åndedrætsbesvær, kombineret med infektion og eventuelt blødning. 

Den endelige diagnose stilles gennem en blodprøve og knoglemarvsundersøgelse. 

Forekomst og behandling

ALL er en forholdsvis sjælden og alvorlig sygdom. Der er omkring 80 nye tilfælde årligt i Danmark, hvor mange af dem er børn (ca. 50), som ofte får det i 2-5 års alderen. 

Sygdommen behandles med kemoterapi. Behandlingen løber over i alt 2½ til 3 år med meget gode helbredelsesmuligheder, særligt for børn.