LUNGEKRÆFT

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.


Lungekræft


Lungekræft er en samlet betegnelse for kræftsygdomme, der har ophav i luftrør eller i lungevævet.

I Danmark bliver op mod 50.000 personer årligt undersøgt for lungekræft, hvoraf ca. 4.500 - 5.000 personer bliver diagnosticeret med lungekræft. Den gennemsnitlige alder ved diagnose er 72 år for mænd og 71 år for kvinder.

Den hyppigste årsag til lungekræft er tobaksrygning, men også udsættelse for luftforurening, radon og asbest kan være årsag til, at man udvikler lungekræft.

Symptomer på lungekræft er ofte vedvarende hoste, opspyt (evt. med blod), hyppige lungebetændelser, vejrtrækningsbesvær, hæshed og smerter i brystet. Der kan også være symptomer som f.eks. træthed og vægttab.

Ikke-småcellet og småcellet lungekræft

Der findes forskellige typer af lungekræft, hvor ikke-småcellet og småcellet lungekræft er de to største undertyper.

Småcellet lungekræft er kendetegnet ved typisk at være en mere aggresiv form for lungekræft og kaldes småcellet lungekræft, da cellerne er meget små i forhold til normale celler.

Ikke-småcellet lungekræft er kendetegnet ved, at cellerne er større og findes i forskellige undertyper afhængigt af, om kræften udgår fra kirtelvævet (adenokarcinom) eller slimhinden (pladeepitel karcinom). Ikke-småcellet lungekræft udgør 85% af alle lungekræfttilfælde.

Afhængigt af undertype samt stadieinddeling, findes der forskellige behandlingsmuligheder. Stadieinddeling er vigtig for, at lægerne kan vælge den bedst mulige behandling. Lungekræften inddeles efter i hvor udbredt grad, denne har spredt sig fra lokal sygdom (stadie 1) til også at involvere andre dele af kroppen som følge af metastaser (stadie 4).

Behandlingsmuligheder

Behandlingsmulighederne for lungekræft er helt overordnet: operation, strålebehandling, kemoterapi, immunterapi, targeteret behandling eller en kombination heraf. Behandling vælges blandt andet ud fra patientens type af lungekræft og stadie, samt om der findes specifikke mutationer, som kan målrettes med en medicinsk behandling.

I de senere år har påvisning af forskellige mutationer, som er en stærkt medvirkende årsag til udviklingen af lungekræft hos patienter med ikke-småcellet lungekræft, gjort det muligt at anvende medicinske behandlinger, som er målrettet den specifikke mutation – såkaldt targeteret behandling. Targeteret behandling er en forholdsvis ny måde at behandle lungekræft på, og denne type behandling anvendes primært til fremskreden ikke-småcellet lungekræft.

Lungekræft behandles af højt specialiserede læger i Danmark. Har du spørgsmål om lungekræft eller mistanke om, at du har symptomer på lungekræft, bør du altid rådføre dig med egen læge.

Du kan læse meget mere om lungekræft hos Kræftens Bekæmpelse samt på Patientforeningen Lungekræfts hjemmeside.