KRONISKE NYRESYGDOMME

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Kroniske nyresygdomme

Nyrerne spiller en essentiel rolle i kroppens biologi. Deres funktion er at rense blodet for affaldsstoffer og giftstoffer, der sammen med overskydende væske fra kroppen danner urinen. Nyrerne er også med til at hente f.eks. sukker og aminosyrer tilbage til blodet. De er derfor vigtige for kostens omsætning i kroppen og har samtidig en regulerende funktion af mineraler og vitaminer. Nyrerne bidrager desuden med blodtryksregulering, dannelsen af røde blodlegemer og en række processer til vedligeholdelse af knoglerne.

Kronisk nyresygdom betegner den tilstand, hvor en person gennemgår et gradvist og som regel varigt tab af nyrefunktion, også kaldet nyresvigt. Dette sker oftest i løbet af måneder eller endda år.

Kronisk nyresygdom er et forholdsvis udbredt og alvorligt medicinsk problem. Kronisk nyresygdom kan være forårsaget af en sygdom, som opstår direkte i nyrerne eller kan skyldes sygdom et andet sted i kroppen, som skader nyrerne indirekte, eksempelvis hvis man har haft dårligt kontrolleret sukkersyge gennem flere år.

Kronisk nyresygdom findes i forskellige grader. De lette former for kronisk nyresygdom giver ingen symptomer. Det er dog forbundet med øget risiko for hjerte- og kredsløbssygdomme, f.eks. blodpropper. Man anslår, at op til 10 % af den voksne befolkning har kronisk nyresygdom, de fleste i lettere symptomfri grad. Til sammenligning er godt 5000 patienter i Danmark i behandling for kronisk nyresvigt, det vil sige mindre end 0,1 %.

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/nyrer-og-urinveje/sygdomme/kronisk-nyresygdom/kronisk-nyresygdom-oversigt/