AKTIVITETER

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

I Amgen arrangerer vi løbende aktiviteter for sundhedspersoner. Du kan finde vores aktuelle møder på denne side.