INFORMATION OG MATERIALER

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Her kan du finde information omkring alle vores lægemidler i Danmark. Leder du efter din lokale Amgen-specialist, kan du også finde kontaktoplysninger under de enkelte lægemidler til højre.