Kyprolis

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Fuldt produktresume


Kontaktperson

Ønsker du at bestille materialer, sætte et møde op eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte nedenstående:

Pernille Normann
Sr. Product Manager, Hematology/Oncology
Mobile: +45 22 60 56 20
E-mail: pnormann@amgen.com


Medicinske spørgsmål
Nicholas Sroczynski
Sr. Medical Advisor, Hematology/Oncology
Mobil: +45 23 24 63 35
E-mail: nsroczyn@amgen.com

Myelomatose patienthjemmeside

I Amgen har vi udviklet www.levmedmyelomatose.dk for at give patienter og pårørende information om myelomatose. Siden kan være et nyttigt redskab, at oplyse dine patienter om.

Udover sygdomsoplysning byder hjemmesiden på anbefalinger om ernæring og fysisk aktivitet, information om behandlinger samt gode råd til livet med myelomatose. Siden indeholder ligeledes mindfulness-videoer, der giver patienter inspiration til, hvordan man vha. yoga og mindfulness kan styrke krop og sind i hverdagen med myelomatose.


E-learningsmodul Myelomalearning

Myelomalearning.dk er et let og anvendeligt e-kursus. Formålet med programmet er at give dig – og eventuelt dine pårørende – indsigt i sygdommen: Hvad er myelomatose, hvordan opstår og udvikler sygdommen sig, og hvilke muligheder er der for behandling?

På hjemmesiden finder du informative videoer, som gør dig og dine pårørende klogere på sygdommen. Programmets fleksible opbygning giver dig mulighed for at navigere imellem de forskellige emner vha. en underliggende menu.

Du har mulighed for at få en nærmere præsentation af programmet ved et konsulentbesøg, du skal blot kontakte din lokale produktspecialist.


Materiale til download

Der er pt. ingen materialer til download.