Prolia

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Fuldt produktresume

Kontaktperson

Ønsker du at bestille materialer, sætte et møde op eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte nedenstående.

Specialist, Sjælland
Lene Ravn Kure

Project Lead Bone & Cardiovascular
Mobil: +45 22 60 56 16
E-mail: lkure@amgen.com

Specialist, Jylland
Lone Øster

Project Lead Bone & Cardiovascular
Mobil: +45 22 48 17 62
E-mail: lster@amgen.com

Region Hovedstaden
Mette Lindeløv Burlin

Territory Representative, Prolia
Mobil: +45 20 96 03 32
E-mail: mburlin@amgen.com

Region Nordjylland
Mette Bang

Territory Representative, Prolia
Mobil: +45 21 32 28 49
E-mail: mbang@amgen.com

Region Sønderjylland
Hatice Özcan

Territory Representative, Prolia
Mobil: +45 22 10 85 25
E-mail: hozcan@amgen.com

Region Sjælland
Mette Mosegaard

Territory Representative, Prolia
Mobil: +45 21 54 71 44
E-mail: mette@amgen.com

Annelie Falk
Senior Product Manager
Mobil: +45 22 60 56 13
E-mail: afalk@amgen.com

Materiale til download

Der er pt. ingen materialer til download.