Prolia

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

E-kursus for sundhedspersoner

www.osteoporoseinfo.dk er et let og anvendeligt e-kursus kun for sundhedspersoner. Du skal benytte dit autorisationsnummer, for at kunne bruge modulet.

40,8% af alle kvinder og 17,7% af alle mænd over 50 år har knogleskørhed, svarende til 537.940 danskere (2011) 1,2. Heraf er en femtedel diagnosticeret og i forebyggende behandling 3. For at øge fokus på osteoporose har vi, i samarbejde med praktiserende læger og endokrinologer, udviklet et e-kursus til almen praksis. Programmets formål er at skabe overblik og foreslå tidsbesparende rutiner, der gør det enkelt for lægen at opspore, forebygge, og sikre kvaliteten af behandlingen for patienter med osteoporose.

Det webbaserede program er let at overskue og giver lægen hurtig adgang til nyttige informationer - når som helst behovet opstår. Med korte filmsekvenser, grafer og PDF-filer med nyttige værktøjer tilbyder programmet hjælp til lægen med at overskue patientgruppen. Eksempelvis findes en visning af en eksemplarisk årskontrolsamtale, en guide til søgning i lægesystemer samt flowcharts til udredning, behandling og kontrol.

E-kurset, der er tilgængelig på computer, tablets og smartphones, har fem moduler: Opsporing, Undersøgelse, Behandling, Opfølgning og Værktøjer.

Du har mulighed for at få en nærmere præsentation af programmet ved et konsulentbesøg.

Referencer:
1. Hansen L. et al, Arch Osteoporos 2013;8 (1-2):126
2. Vestergaard P. et al, Osteoporos Int. (2005)16:134-141
3. Osteoporoseforeningen (www.osteoporose-f.dk) Artikel tilgået marts 2017: ”Milliarder at spare med bedre forebyggelse”