Prolia

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Patienthjemmeside

I Amgen har vi udviklet www.klogpåknogler.dk for at give patienter og pårørende information om folkesygdommen osteoporose. I en travl hverdag, kan siden være et nyttigt redskab, at oplyse dine patienter om, når du som læge eller sygeplejerske taler med dem om osteoporose. 

Udover sygdomsoplysning, samler hjemmesiden anbefalinger om kost og motion, information om behandlinger og risikofaktorer samt gode råd til hverdagen med osteoporose. Siden indeholder ligeledes informations- og træningsvideoer, der giver dine patienterne viden om og inspiration til knoglestyrkende træning.