Repatha

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Fuldt produktresume


Kontaktperson

Ønsker du at bestille materialer, sætte et møde op eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte nedenstående:


Sjælland og øerne
Lene Ravn Kure

Project Lead Bone & Cardiovascular
Mobil: +45 22 60 56 16
E-mail: lkure@amgen.com


Jylland og Fyn
Lone Øster

Project Lead Bone & Cardiovascular
Mobil: +45 22 48 17 62
E-mail: lster@amgen.com

Materiale til download

Der er pt. ingen materialer til download.