Xgeva

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Fuldt produktresume


Kontaktperson

Ønsker du at bestille materialer, sætte et møde op eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte nedenstående.

Pernille Normann
Sr. Product Manager, Hematology/Oncology
Mobile: +45 22 60 56 20
E-mail: pnormann@amgen.com

Materiale til download

Der er pt. ingen materialer til download.