Over fire årtier har Amgen forsøgt at bekæmpe nogle af verdens mest alvorlige sygdomme ved at levere medicin til millioner af patienter globalt. En af grundene til Amgens succes er vores forpligtigelse til at hjælpe med at opbygge en mere bæredygtig verden, der udspringer af vores mission om at hjælpe patienter. Vores bæredygtige tilgang kommer til udtryk gennem vores fire fokusområder:

Centrale elementer

 • SUND BEFOLKNING

  I Amgen er vores medicinske produkter vores primære værktøj til at gøre en positiv forskel i verden. Vi arbejder dedikeret for at skabe de bedste og mest innovative behandlinger til gavn for patienter, der kæmper mod alvorlige sygdomme og tab af livskvalitet.

  For at vores arbejde kan komme patienterne til gode, arbejder vi hver dag for at danske såvel som globale patienter har muligheden for at få den behandling, der kan hjælpe dem i deres kamp mod en alvorlig eller kronisk sygdom.

  I Danmark arbejder vi målrettet på at gøre vores medicin tilgængelig for de patienter, der vil kunne få gavn af den. Dette gør vi gennem øget information om vores produkters effekt, forskningen på området og dialogen med beslutningstagere på alle niveauer.

  Derudover arbejder vi på globalt plan ud fra et fleksibelt prissætningssystem, der kan tage forbehold for situationen i de enkelte lande samt styrke sundhedssystemer i samarbejde med offentlige aktører, donere produkter til dem der har et kritisk højt behov og lever i dyb fattigdom og at forske i at gøre vores behandlinger bedre og billigere. Vi mener, at det er det rigtige at gøre som en ansvarlig bioteknologisk virksomhed. Da Danmark er højindkomstland, er der ikke særlige programmer for donation i den henseende.

  Læs mere om Amgens arbejde med at sikre lige adgang til medicin på det globale marked her:

 • SUNDT SAMFUND

  Hos Amgen ser vi det som en del af vores ansvar at være med til at gøre en positiv forskel for samfundet udover vores vitale lægemidler.

  Vi udvikler, producerer og leverer vores innovative medicinske løsninger til gavn patienterne med respekt for vores indflydelse på blandt andet klima og miljø, mangfoldighed og etik.

  Vores arbejde på de områder har gjort, at vi i dag ligger blandt top 10 procent af verdens bioteknologivirksomheder på Dow Jones Sustainability Index for 8. år i træk. På den måde tager vi samfundsansvar og arbejder på at forbedre vores aftryk i verdenen, som du kan læse mere om på denne side.

  Vores overordnede strategi og tilgang til et sundere samfund kan du læse om på www.amgen.com/responsibility

 • SUND PLANET

  I Amgen tager vi vores ansvar for bæredygtige arbejdsgange alvorligt. Vi stræber efter at reducere vores aftryk på flere områder, såsom energi-og vandforbrug, CO2 og affaldshåndtering. Det giver både mening for samfundet og planeten, men det er også en klog investering for Amgen som virksomhed, der forbedrer vores effektivitet og skaber værdi.

  Vi har en etableret global målsætning om at være CO2 neutrale i 2027. Vi følger den globale Amgen plan ’The Road to Net Zero’, der udover CO2 neutralitet også dækker over en målsætning om at reducere vandforbruget med 40% og forbedre vores affaldshåndtering med 75%.

  Vores plan fokuserer på at drive vores aftryk ned gennem innovation, øge effektiviteten i vores arbejdsgange og øge integrationen af on-site grøn energi eller investere eksternt. Det gælder for både R&D, produktionen, transport, distribution, sourcing, produkter og indpakning.

  Dertil har vi et kontinuerligt fokus på at inddrage forskellige interessenter i processen for at bibeholde vores høje standarder og for at samarbejde med både uddannelses-og erhvervsledere for at vidensdele best practices på tværs af brancher og akademiske områder.

  Vi mener, at det er den mest ansvarlige måde at drive en virksomhed på. Læs og find yderligere information om vores dagsorden for klima og miljø her:

 • SUND ARBEJDSPLADS

  I Amgen mener vi, at et mangfoldigt arbejdsmiljø bidrager positivt til vores innovation og muligheden for at hjælpe patienter. Derfor er vi opsatte på at promovere og styrke en inklusiv high-performance kultur, hvor alle medarbejdere uanset deres baggrund har mulighed for at kunne benytte sig af deres kompetencer.

  Som en del af Amgens politik for mangfoldighed og inklusion har vi globalt forpligtet os til:

  At rekruttere og fastholde medarbejdere, der afspejler det globale samfund vi driver forretning i.

  At skabe inklusive miljøer hvor alle medarbejdere føler sig velkomne gennem uddannelse og forretningspolitikker.

  At sikre at alle medarbejdere har lige muligheder for at opnå succes uanset deres køn, race, religion, seksuelle orientering, alder, handikap mv. At fortsætte med at sikre lighed i vores processer for løn, forfremmelser og performance management.

  Vores evne til at hjælpe patienter er afhængig af, at de bedste medarbejdere samles, udfordres og løser de sværeste udfordringer, som vores patienter står overfor. Vores ambition i Danmark er således at sikre, at vores strategi for diversity, inclusion and belonging er en integreret del af alle aspekter i vores forretning og arbejdsgang. Vores ledere bruger derfor DI&B som pejlemærke til at samle de bedst præsterende teams.

  I Danmark har vi en ligelig fordeling af køn. Dertil er der repræsenteret over 10 forskellige nationaliteter på tværs af vores tre sites, hvor aldersfordelingen ligger mellem 20-65 år.

  Hvis du vil læse mere om Amgens fokus på mangfoldighed og inklusion kan du læse mere på Amgens globale hjemmeside her:

esg-report
esg-report

Læs hele vores ESG-rapport

På vores globale hjemmeside kan du læse vores fulde ESG-rapport. Bemærk: findes kun på engelsk.