Amgen Inc. og/eller dets datterselskaber Amgen Filial AF Amgen Aktiebolag, Sverige, og co-brandede partnere (under et "Amgen", "vi" eller "vores") er forpligtede til at respektere dit privatliv og dine personlige oplysninger. Denne Databeskyttelseserklæring beskriver Amgens databeskyttelsespolitikker.

Hvis du er sundhedsmedarbejder, så læs venligst vores Databeskyttelseserklæring for Privacy Statement for Healthcare Professionals.

Amgen anvender dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav.

Vi opfordrer alle brugere af vores websted til grundigt at læse denne Databeskyttelseserklæring, for at få mere at vide om de politikker og den praksis, vi har udviklet til beskyttelse af personlige oplysninger - herunder sundhedsrelaterede personlige oplysninger, samt for bedre at forstå vores forhold til tredjeparter, der kan få adgang disse oplysninger.

 • I. Indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger

  A. Oplysninger om deltagere i kliniske forsøg:

  For spørgsmål om din deltagelse i et klinisk forsøg, kontakt undersøgelsens chefforsker og/eller se formularen til informeret samtykke samt andre undersøgelsesdokumenter udleveret til dig.

  B. Oplysninger om patienter:

  Hvis du kontakter Amgen om din oplevelse med deltagelsen i et af vores patientstøtteprogrammer eller med brugen af et produkt eller en tjeneste inden for vort regi, herunder indberetning af en uønsket hændelse (‘bivirkning’) eller en mangel eller et kvalitetsproblem ved det Amgen-produkt, du har modtaget, beder vi dig eventuelt om specifikke fakta, herunder patientinitialer, alder, køn, og den ordinerende læge. Vi bruger eventuelt de oplysninger, du angiver til indsendelse af indberetninger til tilsynsmyndigheder som krævet af loven (f.eks. USA’s Fødevare- og Lægemiddelstyrelse eller Det Europæiske Lægemiddelagentur) og/eller til kvalitets- eller støtteformål i forbindelse med de leverede programmer. Vi bruger eventuelt også oplysningerne til at kontakte den ordinerende læge, for at følge op i forbindelse med en uønsket hændelse (‘bivirkning’), der omfatter anvendelse af vores produkt.

  Vi videregiver eventuelt dine personlige oplysninger til tredjeparter, der udfører arbejde på vores vegne - f.eks. vores eksterne opkaldscentre og andre virksomheder, som hjælper os med at besvare og behandle dine forespørgsler samt dine indberetninger om produktoplevelse.

  C. Oplysninger om sundhedsmedarbejdere og deres personale:

  Hvis du er sundhedsmedarbejder, så læs venligst vores Databeskyttelseserklæring for sundhedspersonale

  D. Oplysninger om brugere af vores websted:

  Alle brugere af vores websted

  Personlige oplysninger, som anvendt i denne erklærings regi, omfatter enhver slags oplysninger, der identificerer eller kan bruges til at identificere dig (såsom dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse).

  Ved at bruge vores websted, vedgår du at have læst denne Databeskyttelseserklæring, og at du accepterer vores brugerbetingelser.

  Amgen behandler dine personlige oplysninger på baggrund af et af følgende lovmæssige principper: (A) legitime erhvervsformål, (b) hvor du har givet samtykke, (C) som påkrævet for at efterkomme Amgens juridiske og forskriftsmæssige forpligtelser samt (D) som påkrævet for at udforme en kontrakt, efter hvilken du er blevet hvervet.

  Amgens legitime erhvervsformål Behandlingsaktiviteter
  • Amgens professionelle og videnskabelige aktiviteter
  • Fremme og vurdering af Amgens produkter og tjenester
  • For at forbedre vores forståelse af, hvordan vores produkter anvendes til behandling af de sygdomme, som de markedsføres til.
  • For at oprette samlede data, der anvendes til Amgens erhvervsformål, herunder forskning, til forbedring af vores produkter samt analyser, der tjener til udvikling af vores tjenester. Disse samlede data kan, i nogle tilfælde, stamme fra en kombination af personlige oplysninger, du vælger at angive på vores websted samt oplysninger fra andre af webstedets brugere.
  Overholdelse af lov- og forskriftsmæssige forpligtelser
  • Med hensyn til sikkerhedsindberetning og lægemiddelovervågning: Såfremt du kontakter Amgen i forhold til oplevelsen med brugen af et af vore produkter, medtager vi eventuelt de af dig angivne oplysninger i sikkerhedsindberetninger, som vi er forpligtede til at indlevere til tilsynsmyndigheder (f.eks. USA’s Fødevare- og Lægemiddelstyrelse eller Det Europæiske Lægemiddelagentur). Vi anvender muligvis også oplysningerne til at kontakte den ordinerende læge, for at følge op i forbindelse med en bivirkning, der involverer brugen af vores produkt.
  Samtykke
  • For at aktivere din adgang til Amgens onlinetjenester såsom spørgeskemaer, helbredsundersøgelser, plejestyringsværktøjer, vurderinger af plejekvalitet eller andre onlinebegivenheder.
  • For at give dig adgang til Amgens debatforum eller chatrum.

  Vi registrerer og gemmer din computers IP-adresse. Vi vil kun kunne knytte en bestemt IP-adresse til dig personligt, hvis du har givet os personlige identificerende oplysninger under brugen af vores websted. Vi bruger eventuelt din computers IP-adresse til at opretholde kommunikation med dig, når du færdes på vores websted og personaliserer webstedsindhold.

  Vi indsamler oplysninger om din brug af vores websted ved hjælp af cookies. Vi vil kun kunne forbinde disse oplysninger med dig personligt, hvis du har givet os personlige identificerende oplysninger under brugen af vores websted. Vi bruger eventuelt de oplysninger, vi indhenter via cookies:

  • til at personalisere din webstedsoplevelse ved at forudse de oplysninger og tjenester, der kan være af interesse for dig,
  • for at forbedre vores websteds virkemåde ved at overvåge trafik på populære områder, samt til at ændre de tjenester og oplysninger, vi leverer, for at opfylde kundens behov, og
  • af forretningsmæssige hensyn, herunder driften af vores websted såvel som forsknings- og produktanalyser, der tjener os til bedre at markedsføre vores produkter.

  For yderligere information om Amgens brug af cookies, se venligst vores COOKIE-POLITIK

  Personer, der tilmelder sig for at bruge vores onlineoplysninger og -tjenester

  Hvis du vælger at tilmelde dig for at bruge vores onlineoplysninger og -tjenester, indsamler og bruger vi muligvis også de personlige oplysninger, du giver os (såsom dit navn og dine kontaktoplysninger), til at sende dig en e-mail, der bekræfter din registrering og for at svare på dine spørgsmål. På anmodning fra dig, kan vi også sende dig e-mails med oplysninger, som vi mener kan være af interesse for dig - herunder oplysninger om vores produkter og tjenester.

  Personer, der deltager i vores interaktive tjenester online

  Hvis du vælger at deltage i vores interaktive tjenester online (herunder helbredsspørgeskemaer og plejestyringsværktøjer), indsamler vi de personlige oplysninger, du vælger at angive (som kan omfatte helbredsoplysninger) og analyserer dem, for at klarlægge nye kendsgerninger, som kan hjælpe os med bedre at forstå, hvordan vores produkter anvendes som middel mod de sygdomme, som de markedsføres til. Selvom de oplysninger, du leverer via disse interaktive tjenester, måske ikke kan identificere dig, kobler vi dem eventuelt sammen med andre oplysninger, du leverer til os på vores websted, som kan identificere dig. Vi kombinerer eventuelt disse oplysninger med dem fra andre brugere, for at etablere oversigtsdata, som vi bruger til vores forretningsmæssige formål - herunder forskning og analyse med henblik på at forbedre vores produkter og som hjælp til en bedre markedsføring af vores produkter.

  E. Oplysninger om jobansøgere:

  Du kan søge efter job på vores websted og vælge at ansøge om ledige stillinger. For yderligere information vedrørende personlige oplysninger, der eventuelt indsamles som led i en jobansøgning, besøg venligst Amgens Jobrelaterede Databeskyttelseserklæring online: https://careers.amgen.com

  F. Oplysninger om andre personer:

  Hvis du er sundhedsmedarbejder eller en sundhedsfaglig organisation, er det dit ansvar at indhente patientens samtykke og tilladelse til at levere hans eller hendes sundhedsrelaterede personlige oplysninger til Amgen via vores websteder. Det gælder også, når du indtaster personlige oplysninger på vegne af en anden, dvs. hvis du er sundhedsmedarbejder. Ved at indsende enhver sådan information, erklærer og garanterer du, at du har indhentet patientens tilladelse hertil. Bemærk venligst, at patientoplysninger ikke må videregives i Amgen-fora eller -chatrum.

  G. Videregivelse til forhandlere og leverandører:

  Vi samarbejder med forskellige forhandlere og leverandører, der hjælper os med at designe og vedligeholde vores computersystemer og -sikkerhed, besvare e-mails og kundeforespørgsler, analysere vores data og etablere særlige kampagner. Vi autoriserer ikke vores forhandlere og leverandørerne til at anvende vores kundeoplysninger til nogle formål, der ikke angår vores kontraktlige forhold til dem.

  H. Overførsel til udlandet:

  Amgen er et multinationalt selskab med hovedsæde i USA. Amgen har datacentre rundt om i verden, herunder i Den Europæiske Union og i USA. Amgen behandler eventuelt personlige oplysninger i globale databaser, der kan tilgås af autoriseret Amgen-personale over hele verden.

  Overførsler uden for Europa foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse og i henhold til en af følgende garantier anført nedenfor. Uanset hvor dine personlige oplysninger indsamles eller behandles, opretholder Amgen passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedstiltag, for at beskytte oplysninger om dig. Amgen sørger også for, at tjenesteyderne opretholder denne samme standard.

  Modtagere Garantier, der bruges til overførsel af personlige oplysninger til lande, der ikke er erklæret egnede af EU-Kommissionen Yderligere oplysninger
  • Amgen-koncernen
  • Amgens bindende virksomhedsregler
  • For information om Amgens BCR (bindende virksomhedsregler), eller for at indgive en klage over en vilkårlig behandling af dine personlige oplysninger i strid med BCR, besøg venligst: www.amgen.com/bcr
  • Forhandlere, der behandler personlige oplysninger efter Amgens anvisninger.
  • Standardkontrakt (standard kontraktlige klausuler) i en form, der er godkendt af EU-Kommissionen
 • II. Links til andre websteder

  Amgens websteder indeholder links til andre websteder, som vi mener, kan være nyttige og informative for dig. Vær dog venligst opmærksom på, at vi ikke kan garantere for eller anbefale disse websteders indhold eller tjenester, og vi er ikke ansvarlige for disse websteders databeskyttelsespolitik. Vi opfordrer dig til at være opmærksom på og læse databeskyttelseserklæringen for alle de websteder, du besøger. Husk, erklæringerne i denne Databeskyttelseserklæring gælder udelukkende oplysninger indsamlet af Amgen.

 • III. Co-brandede websteder

  Dine personlige oplysninger vil udelukkende være tilgængelige for Amgen og tredjeparter, der behandler personlige oplysninger under Amgens anvisninger som databehandlere. Vi anvender muligvis tredjeparter til levering af tjenester og oplysninger på vores websteder, og vi tilbyder eventuelt nogle co-brandede tjenester med andre tredjeparter, som Amgen samarbejder med (f.eks. andre medicinalfirmaer), forudsat at du har givet samtykke til en sådan anvendelse. Videregivelse og anvendelse af personlige oplysninger af tredjeparter, der handler efter Amgens anvisninger, styres af aftaler, der kræver, at personlige oplysninger beskyttes på passende vis.

  På et co-brandet websted, vil du se både Amgen-logoet og den co-brandede partners logo vist på skærmen. For at få adgang til de tjenester, der stilles til rådighed på et co-brandet websted, skal du eventuelt udfylde en ny online- registreringsformular, og disse registreringsoplysninger deles eventuelt med Amgens co-brandede partnere.

  Når det kræves af gældende lovgivning og forskrifter, vil vi videregive personlige oplysninger til tilsynsmyndighederne og de etiske udvalg og/eller under visse begrænsede omstændigheder, kan Amgen blive pålagt at frigive dine personlige oplysninger som svar på en retskendelse, stævning, ransagningskendelse, lov eller forordning.

  Vi sælger eller videregiver ingen direkte eller indirekte identificerbare oplysninger eller sundhedsrelaterede personlige oplysninger, som du angiver på vores websted til en uafhængig tredjepart.

 • IV. Vores børnepolitik

  Indholdet og tjenesterne på Amgens websted er beregnet til voksne brugere. Webstedet henvender sig ikke til børn. Hvis vi erfarer, at en mindreårig på egen hånd har udleveret personlige eller sundhedsrelaterede oplysninger på vores websted, eller at en tjenesteyder har udleveret information om en patient, der er identificeret som mindreårig, sletter vi disse oplysninger fra vores aktive database, medmindre det kræves af gældende lov at opbevare sådanne data.

 • V. Dine databeskyttelsesrettigheder/-muligheder (herunder adgang til og rettelse af personlige oplysninger samt reklamationer vedrørende databeskyttelse)

  Hvordan kan du tilgå, rette eller slette de personlige oplysninger om dig, som vi behandler?

  Du har ret til at kræve mulighed for at tilgå, rette/opdatere eller slette din personlige oplysninger (herunder dine helbredsoplysninger). Du kan rejse dette krav til enhver tid ved at kontakte den databeskyttelsesansvarlige på privacy@amgen.com eller Amgen Borupvang 9, 2750 Ballerup, Denmark. Vi vil give dig adgang til de oplysninger, vi har om dig, rette/opdatere og eller slette disse oplysninger, der blev givet til os af en sundhedsmedarbejder eller en forbruger vedrørende en utilsigtet medicinsk hændelse.

  Det er ikke teknisk muligt at fjerne hver eneste registrering af dine oplysninger fra vores servere. Behovet for at foretage backup af vores systemer, for at beskytte oplysningerne mod utilsigtet tab, betyder, at en kopi af oplysninger om dig (herunder dine sundhedsrelaterede interesser) kan findes i en ikke-sletbar form, som det vil være svært eller umuligt for os at finde.

  Men, ikke desto mindre, når loven tillader det, vil Amgen slette dine personlige oplysninger (herunder helbredsoplysninger) lagret i databaser, som Amgen bruger aktivt til forskning og daglige forretningsaktiviteter, eller har lagret i andre lettilgængelige medier. Derudover vil vi med rimelighed bestræbe os på ikke at videregive personlige oplysninger gemt i et ikke sletbar format efter modtagelse af din anmodning om fjernelse, medmindre loven kræver det.

  Hvordan kan du udøve retten til dataportabilitet?

  Ifølge retten til dataportabilitet har du ret til at kræve, at de personlige oplysninger, du har leveret til Amgen, skal leveres til dig i et struktureret og almindeligt brugt og maskinelt læsbart format under visse betingelser, og du kan rekvirere dette ved henvendelse til Amgens Privacy Office på privacy@amgen.com

  Indgiv en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse

  Hvis du føler, at Amgens behandling af dine personlige oplysninger er i strid med en vilkårlig gældende lov, et cirkulære eller en forordning, har du ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed. Kontaktoplysningerne til din lokale tilsynsmyndighed kan findes her: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Hvordan vi opbevarer og beskytter personlige oplysninger

  Vi opbevarer dine personlige oplysninger i en kombination af fysiske kopier og elektroniske filer. Elektroniske filer gemmes på servere, der drives og vedligeholdes af Amgen og tredjeparter efter aftale med Amgen.

  Vi ønsker, at dine personlige oplysninger skal opbevares så sikkert som overhovedet muligt. For at sikre integriteten og fortroligheden af de personlige oplysninger (herunder helbredsoplysninger), du leverer til os, bruger vi krypteringsmetoder efter behov. Som et ekstra sikkerhedstiltag, opbevares alle personlige oplysninger (herunder helbredsoplysninger) fysisk bag brandmure og andet netværkssikkerhedsudstyr, for at forhindre uvedkommende i at få adgang.

  Amgen behandler dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af de formål, der er anført i denne Databeskyttelseserklæring og opbevarer dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

  De kriterier, der følges, bestemmes af:

  • Formålet med de indsamlede personlige oplysninger og opfyldelsen af dette formål
  • Grundlaget for indsamlingen af de personlige oplysninger: F.eks. i tilfælde af samtykke, kan du trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt
  • Obligatoriske opbevaringsperioder ifølge kontraktlige og forskriftsmæssige krav.
 • VII. Kontakt os

  Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til denne Databeskyttelseserklæring, ønsker at indgive en klage, få adgang til eller mulighed for at rette dine personlige oplysninger eller har brug for flere oplysninger om en bestemt behandlingsaktivitet, så kontakt din Amgen-databeskyttelsesansvarlige på privacy@amgen.com eller Amgen AB, Borupvang 9, 2750 Ballerup, Danmark.

Opdateret oktober 2023