Vilkår for e-kommunikation 

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

 

 

Hvad giver jeg tilladelse til?

Baseret på dit samtykke behandler Amgen Filial af Amgen AB (Amgen Danmark, Borupvang 9, 2750 Ballerup) de personoplysninger, du afgiver, såsom dit navn, kontaktoplysninger og faglige oplysninger, for at kunne give dig de ønskede tjenester, information om Amgen-tjenester og -produkter via elektronisk kommunikation samt information om faglige eller videnskabelige aktiviteter.

 

Hvor længe opbevarer Amgen mine personoplysninger?

Amgen behandler dine personoplysninger så længe som relationen mellem dig og Amgen står på og så længe du ønsker at modtage denne kommunikation, men under alle omstændigheder så længe som lovgivningen krævet det.

 

Hvor behandler Amgen mine personoplysninger?

Dine personoplysninger kan blive brugt i Amgen-gruppen, bestående af virksomheder både inden for og uden for EU, og eventuelt af tredjeparter, som vi samarbejder med. Amgen er en multinational virksomhed med hovedkvarter i USA. Amgen vedligeholder/opretholder datacentre i hele verden, herunder EU og USA. Amgen kan behandle dine personoplysninger i globale databaser, som autoriseret Amgen-personale i hele verden har adgang til.

 

Hvordan beskytter Amgen mine personoplysninger?

Overførelser af dine personoplysninger uden for Europa, inklusiv USA, sker i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Uanset hvor dine personoplysninger bliver behandlet, følger overførelser indenfor Amgen-gruppen relevant lovgivning og Binding Corporate Rules (BCRs). For at få mere information om BCR eller indgive en klage om overtrædelse af BCRs, klik her.

Overførelse af dine personoplysninger til lande, som ikke nyder samme niveau af databeskyttelse, vil kun foretages, efter at det er blevet fastslået, at der er indført tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, såsom standard kontraktklausuler. For at få en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger bedes du kontakte Amgens databeskyttelsesansvarlige på privacy@amgen.com. Amgen opretholder og sikrer at tredjeparter, som behandler dine personoplysninger som databehandler på Amgens vegne, opretholder passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger.

 

Hvad er mine rettigheder?

Du har ret til at få adgang til, redigere og slette dine personoplysninger, samt retten til dataportabilitet. Mere information om behandlingen af dine personoplysninger og dine rettigheder kan findes i Amgen AB’s fortrolighedserklæring eller ved at kontakte Amgen’s dataansvarlige på privacy@amgen.com. Du kan også indgive en klage ved at kontakte Amgen’s dataansvarlige eller ved at skrive til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk/kontakt.

Bemærk at du altid kan tilbagekalde dit samtykke om e-kommunikation ved at følge instruktionerne, som er beskrevet i alt e-kommunikation fra Amgen.