Etik

I Amgen tager vi etik alvorligt. Det afspejler sig i vores værdier, hvor det er vigtigt for os at sætte en høj etisk standard.

For yderligere at kunne leve op til at sætte en høj etisk standard, deltager vi sammen med andre danske lægemiddelvirksomheder i Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, i daglig tale ENLI.

Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter, samt at sikre transparens om de tilsluttede virksomheders samarbejde og interessenter.

Med ENLI gennemfører vi i Amgen Danmark sammen med lægemiddelindustrien en yderligere skærpelse af lægemiddelindustriens i forvejen omfattende etiske compliance på området.

Du kan læse mere om ENLI på deres hjemmeside.