AMGENS HISTORIE

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

Amgen er amerikansk ejet og et af verdens største bioteknologiske firmaer. Hovedkontoret ligger i Thousand Oaks, Californien. Amgen har kontorer over hele verden, og i Danmark er vi placeret i Hellerup, lidt uden for København.

Amgen blev grundlagt for over 35 år siden, og har siden begyndelsen været innovativ og afprøvet nye forskningsmetoder. I produktudviklingen brugte vi fra start af en relativ ny teknologi baseret på rekombinant DNA-teknik og molekylærbiologi. Rekombinant DNA er en teknik, der anvendes til at fremstille syntetisk DNA og protein. Molekylærbiologi er læren om molekyler - biologiens allermindste byggesten. 

Amgen blev derfor blandt de første virksomheder, der udviklede terapeutiske proteiner, som kan erstatte eller ændre humane proteiner og typer af antistoffer. Vores fokus på nye teknologier har gjort det muligt at lancere nye og innovative lægemidler, der har været med til at gøre en forskel inden for en lang række sygdomsområder. Amgen har lanceret to af de første biologisk fremstillede humanlægemidler (inden for kronisk nyresygdom og cancer), som var et gennembrud inden for biotekindustrien. 

Vi lancerer løbende nye lægemidler til gavn for patienter over hele verden. I Amgen arbejder vi primært på følgende terapiområder: Hjertekarsygdomme, kræft, knogleskørhed, nyresygdomme og inflammatoriske sygdomme.

Du kan læse meget mere om Amgens historie her eller få mere information generelt her.