Osteoporose

Osteoporose (knogleskørhed) er en sygdom, som er forårsaget af lavere knoglemasse og porøst knoglevæv. Sagt med andre ord -svækkede og skøre knogler som dermed er i større risiko for at få brud. Sygdommen kan opstå uden tilstedeværelse af andre sygdomme (primær osteoporose) eller en bagvedliggende sygdom (sekundær osteoporose).

Knoglerne nedbrydes og opbygges konstant gennem livet, men i takt med at vi ældes, svækkes knogleopbygningen og knoglerne begynder at afkalke. For kvinders vedkommende skyldes det, at østrogenmængden falder i forbindelse med overgangsalderen, og netop østrogen er en vigtig spiller i knogleopbygningen.

Osteoporose rammer derfor kvinder oftere end mænd, og det skønnes, at hver tredje kvinde og hver sjette mand over 50 år rammes af osteoporose. Det svarer til, at 670.000 danskere lider af osteoporose og heraf er kun 170.000 diagnosticerede. Derfor anslås det, at ca. 500.000 lever med denne udbredte men skjulte sygdom.

Der er ingen tydelige symptomer på osteoporose, før det første knoglebrud opstår. Ofte er der tale om spontane brud. Det kan eksempelvis være håndledsbrud, brud på rygsøjlen også kaldet rygsammenfald eller hoftebrud. Bruddene kan foranledige store smerter og nedsat livskvalitet.

Ved mistanke om osteoporose foregår udredningen ved knoglescanning, som måler knogledensiteten (BMD) samt evt. røntgenundersøgelse og blodprøver for at vurdere, om der er tale om diagnosen osteoporose.

Behandlingen af osteoporose differentieres i forhold til, om det er primær eller sekundær osteoporose. Behandling af den primære osteoporose består af livsstilsændringer i form af kostomlægning og motion samt medicinsk behandling, som hæmmer nedbrydningen og evt. fremmer opbygningen af knoglerne. Ved den sekundære osteoporose, retter man behandlingen mod den bagvedliggende og aktuelle sygdom, som har medført osteoporose.

Du kan læse mere om osteoporose på vores patienthjemmeside: www.klogpaaknogler.dk