Amgens samarbejdspartnere

Amgens mission er at hjælpe patienter, og for at komme i mål med den mission er det vigtigt for os at samarbejde med forskellige interessenter på områder, hvor vi har fælles interesser. Vores partnerskaber og interne procedurer hjælper os til blandt andet at have patientperspektivet med i alt, hvad vi foretager os. Vi er meget taknemmelige for den indsigt og erfaringsudveksling, der kommer ud af vores partnerskaber.

Vi ser samarbejde med andre interessenter som en afgørende faktor for at nå vores mål om at være den mest værdiskabende bioteknologiske virksomhed i Danmark. Vi indgår derfor i en bred vifte af samarbejder med deltagelse af andre bioteknologiske virksomheder, lægemiddelindustrien, sundhedsprofessionelle, regioner og staten.

For os er engagerede samarbejdspartnere en god mulighed for at opnå vores mål og skabe værdi for vores patienter, medarbejdere og aktionærer.

Vi driver blandt andet vores engagement igennem vores medlemskaber i:

  • Lægemiddelindustriforeningen, Lif
  • Trial Nation
  • Amcham Denmark
  • Dansk Erhverv
  • Medicon Valley Alliance

Samarbejde med patientforeninger

En vigtig del af at opnå vores mission om at hjælpe patienter opnås gennem Amgens samarbejde med patientforeninger.

Når Amgen støtter patientforeningerne økonomisk i deres arbejde, er det afgørende, at vores egen og patientforeningernes uafhængighed og selvstændighed respekteres. Derfor er samarbejdet nøje reguleret og overholder Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens reklamekodeks.

Dialog og forhandlinger med politikere, embedsmænd og myndigheder

Amgen samarbejder med Rud Pedersen, LeadAgency, NHTA, Zealth, Effector, C. Corner Advice, IQVIA, Molecule Consultancy og Netdoktor. Amgen har gjort nærværende virksomheder bekendt med Lifs (Lægemiddelindustriforeningen) etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere og påtager sig ansvaret for, at tredjepart overholder Lifs regelsæt i forbindelse med den opgave, som udføres på vegne af Amgen.

Donationer og samarbejde

Donationer og tilskud

Donationer og tilskud til hospitaler

Se oversigt over donationer og tilskud for de seneste tre år
Patientforeninger 2022

Samarbejde med patientforeninger

Se oversigt over vores samarbejde med patientforeninger for de seneste tre år