Onkologi

Onkologi er et speciale inden for lægevidenskaben, som beskæftiger sig med kræft. Kræft er en sygdom, der kan udvikle sig i næsten alle kroppens væv og organer, hvorfor der findes mange forskellige kræftformer. Kræft opstår, når der sker forandringer i cellens arvemateriale, som fremmer cellens evne til at dele sig ukontrollerbart og eventuelt sprede sig til andre organer(metastaser). Du kan læse mere om knoglemetastaser på vores patienthjemmeside her: www.knoglemetastase.dk.

Symptomerne og behandlingen varierer afhængigt af den enkelte kræftform.

Lungekræft

Ilten, vi indånder, opsamles i lungerne, hvorefter det transporteres med blodet rundt i kroppen. Her omsættes ilten til kuldioxid, som efterfølgende udskilles fra lungerne, når vi udånder. Lungerne spiller dermed en central rolle, men som i andre organer, kan der også opstå kræft i lungerne.

I Danmark bliver 4.500-5.000 personer diagnosticeret med lungekræft årligt. Lungekræft opdeles for det meste i to undertyper: ikke-småcellet og småcellet lungekræft. Størstedelen af de patienter (85% af tilfældene), som rammes af sygdommen vil blive diagnosticeret med ikke-småcellet lungekræft. Ikke-småcellet lungekræfter karakteriseret ved, at kræftcellerne er større og vokser langsommere. Ved småcellet lungekræft (15% af tilfældene) er kræftcellerne mindre og vokser hurtigere, hvorfor denne form for lungekræft ofte er mere aggressiv.

Der er beskrevet en del risikofaktorer for lungekræft heriblandt rygning, radon, asbest samt luftforurening. Symptomer på lungekræft kan variere, men er ofte vedvarende hoste, vejrtrækningsbesvær, hæshed og smerter i brystet. Dertil kan symptomer såsom træthed og vægttab også skyldes lungekræft.

Hvis lungekræft mistænkes, vil der blive foretaget nogle undersøgelser i form af forskellige scanninger, og udtaget biopsier for at bekræfte tilstedeværelsen af kræft, typen af kræft og om hvorvidt sygdommen har spredt sig til andre dele af kroppen (metastaser). På baggrund af disse informationer og patientens almene tilstand, tilrettelægges behandlingen, der ofte vil bestå af en kombination af operation, kemoterapi, strålebehandling, immunterapi og målrettet (targeteret) behandling.

Du kan læse mere om lungekræft på vores patienthjemmeside: www.kræftilungerne.dk

Tarmkræft

Tarmkræft kan udvikles flere steder i tarmen, herunder tyktarmen, endetarmen, tyndtarmen og tolvfingertarmen. Hvis tarmens celler begynder at dele sig uhensigtsmæssigt, kan det lede til dannelsen af polypper, som i nogle tilfælde kan udvikle sig til kræft.

Det skønnes, at 4.000 danskere årligt diagnosticeres med tarmkræft. Årsagen til udvikling af tarmkræft er stadig debatteret, men flere risikofaktorer er blevet beskrevet såsom alkohol, diabetes, overvægt samt rygning. Symptomer på tarmkræft kan variere alt efter, hvilken del af tarmen, som er påvirket, men de mest almindelige symptomer er vedvarende forstoppelse, mavesmerter, træthed, vægttab samt blod i afføringen.

Hvis tarmkræft mistænkes, vil der blive foretaget kikkertundersøgelser samt forskellige typer af scanninger for at kunne estimere lokaliteten, størrelsen samt eventuel spredning af tumoren. Operation og kemoterapi er de hyppigste behandlingsformer for tarmkræft.