FORTROLIGHEDSERKLÆRING FOR LÆGER OG SUNDHEDSPERSONALE

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

 • 1. I hvilke tilfælde indsamler Amgen personlige oplysninger om dig?
  • Når du har kontakt med Amgen og vores repræsentanter
  • Når du deltager i eller anmoder om at blive taget i betragtning til aktiviteter relateret til Amgen, f.eks. kliniske forsøg, rådgivningskomitéer eller konsulentbistand
  • Fra tredjepartstjenesteudbydere, som leverer professionelle oplysninger om sundhedspersonale til sundhedsindustrien (f.eks. navn, oplysninger om forretningskontakter og specialisering)
  • Fra Amgen eller tredjepartswebsteder eller -mobilapplikationer ("apps"), som beder dig om at give personlige oplysninger, som beskrevet i den respektive databeskyttelsespolitik
  • Når du deltager i en begivenhed eller kongres relateret til Amgen, modtager Amgen muligvis dine personlige oplysninger fra arrangøren, som beskrevet i deres databeskyttelsespolitik.
 • 2. Hvorfor behandler Amgen oplysninger om dig?

  Amgen behandler muligvis personlige oplysninger om dig af en af de følgende juridiske grunde: (A) legitime forretningsmæssige formål, (B) hvor du har givet samtykke, (C) i overensstemmelse med Amgens juridiske og regulatoriske forpligtelser, og (D) fordi det er nødvendigt for at gennemføre en kontrakt, som du er omfattet af.

  Amgens legitime forretningsformål Behandlingsaktiviteter
  • Amgens professionelle og videnskabelige aktiviteter
  • Promovering og vurdering af Amgens produkter og ydelser
  • Kontakt med Amgens feltpersonale
  • Deltagelse i professionelle møder og kongresser
  • Besvarelse på anmodninger om medicinsk information
  • Identificering og kontakt med dig som videnskabelig ekspert eller professionel leder.
  Administration og overholdelse af en kontrakt
  • For at betale dig for ydelser eller refundere dine udgifter
  • For at hjælpe dig med planlægning af rejser relateret til Amgens forretning eller produkter
  • For at administrere din deltagelse i kliniske forsøg.
  Overholdelse af juridiske og regulatoriske krav
  • Med hensyn til sikkerhedsindberetning og lægemiddelovervågning: Såfremt du kontakter Amgen i forhold til oplevelsen med brugen af et af vore produkter, medtager vi eventuelt de af dig angivne oplysninger i sikkerhedsindberetninger, som vi er forpligtede til at indlevere til tilsynsmyndigheder (f.eks. USA’s Føde-vare- og Lægemiddelstyrelse eller Det Europæiske Lægemiddelagentur). Vi anvender muligvis også oplysningerne til at kontakte den ordinerende læge, for at følge op i forbindelse med en bivirkning, der involverer brugen af vores produkt.
  Samtykke
  • Deltagelse i online undersøgelser og ydelser eller apps
  • Samtykke, du giver til vores tredjepartsudbydere (f.eks. Cegedim)
  • Gennemsigtighed, hvis der ikke findes lokal lovgivning
 • 3. Hvilke slags personlige oplysninger behandler vi?

  Afhængigt af formålet, hvormed der indsamles personlige oplysninger, behandler Amgen muligvis:

  • Dit navn
  • Dine kontaktoplysninger, f.eks. adresse, e-mail eller telefonnummer
  • Dine professionelle oplysninger, f.eks. specialeområder og erfaring
  • Datoer og en kort oversigt over interaktion med Amgens salgsrepræsentanter eller medicinsk personale, og
  • Økonomiske oplysninger og bankoplysninger, men kun hvis det er nødvendigt, for at betale dig for ydelser eller refundere dine udgifter
  • Professionelt registreringsnummer
  • Anmodningen, du foretog, og de data, der er nødvendige for at indfri denne anmodning (f.eks. rejsedato for kongres).
 • 4. Hvem har adgang til personlige oplysninger om dig?

  Afhængigt af formålet, hvormed der indsamles personlige oplysninger, tilgås sådanne oplysninger muligvis af:

  • Autoriseret personale fra Amgen eller repræsentanter, der handler på Amgens vegne, som er underlagt gældende love om databeskyttelse
  • Regulerende myndigheder og etiske komitéer og andre tredjeparter i henhold til gældende love
  • Tredjeparter, der behandler personlige oplysninger som databehandler under Amgens anvisning (f.eks. en rejsetjeneste eller en klinisk forskningsorganisation), og
  • Tredjeparter, som Amgen samarbejder med (f.eks. andre lægemiddelvirksomheder), men kun efter at have taget rimelige forholdsregler for at sikre, at vi kan dele sådanne oplysninger i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse.
 • 5. Hvor behandles oplysninger om dig?

  Amgen er en multinational virksomhed med hovedkvarter i USA. Amgen opretholder datacentre i hele verden, herunder i EU og USA. Amgen behandler muligvis personlige oplysninger i globale databaser, som kan tilgås af autoriseret personale hos Amgen i hele verden.

  Overførsler uden for Europa sker i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Uanset hvor dine personlige oplysninger indsamles eller behandles, opretholder og sikrer Amgen, at tjenesteudbydere opretholder passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysningerne om dig.

  Overførsler af personlige oplysninger blandt Amgen og dennes gruppe af enheder følger gældende love, samt vores bindende virksomhedsregler (BCR). Gå til http://www.amgen.com/bcr/ for mere information om BCR, herunder din mulighed for at indgive en klage om behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis denne overskrider BCR.

  Modtagere Sikkerhedsforanstaltninger brugt til at overføre personlige oplysninger til lande, der ikke er erklæret egnede af EU Kommissionen Yderligere oplysninger

  Amgens gruppe af virksomheder

  Amgens bindende virksomhedsregler (BCR)

  Gå til http://www.amgen.com/bcr/ for information om Amgens BCR eller for at indgive en klage om behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis denne overskrider disse BCR.

  Udbydere, der behandler personlige oplysninger efter Amgens anvisning.

  Modelkontrakter (kontraktlige standardbestemmelser) i et format godkendt af EU Kommissionen.

  Gå til http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm for information om modelkontrakter, herunder indholdet af modelkontrakter.

  Kontakt Amgens Databeskyttelsesafdeling på privacy@amgen.com for mere information om Amgens brug af modelkontrakter.

 • 6. Opbevaring af dine personlige oplysninger

  Amgen behandler dine personlige data i det tidsrum, det er nødvendigt, for at kunne gennemføre formålene angivet i denne databeskyttelsesmeddelelse, og for at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til bestemmelserne i relevante love og regulativer.

  De fulgte kriterier bestemmes af:

  • Formålet, hvormed dataene indsamles, og fuldførelsen af dette formål
  • Grundlaget, hvorpå dataene indsamles: f.eks. i tilfælde af samtykke, kan du trække det tilbage når som helst
  • Obligatoriske opbevaringsperioder givet af kontraktmæssige og regulatoriske krav.

  Hvis du ønsker at modtage mere information om en bestemt behandling, bedes du kontakte din databeskyttelsesansvarlige hos Amgen på privacy@amgen.com eller (adresse på lokalafdeling).

 • 7. Hvordan kan du få adgang til at rette eller slette de personlige oplysninger, vi har om dig?

  Kontakt din databeskyttelsesansvarlige på privacy@amgen.com eller Amgen AB, Borupvang 9, 2750 Ballerup, Denmark.

 • 8. Hvordan kan du udøve retten til dataoverførsel?

  Ifølge retten til dataoverførsel kan du modtage de personlige data, som du giver Amgen, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinaflæseligt format.

  Bemærk, at denne ret er underlagt visse betingelser og kan anmodes ved at kontakte Amgens databeskyttelsesansvarlige på privacy@amgen.com

 • 9. Hvordan kan du indgive en klage hos en tilsynsmyndighed?
 • 10. Hvordan kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige?

  Kontakt din databeskyttelsesansvarlige på privacy@amgen.com eller Amgen AB, Borupvang 9, 2750 Ballerup, Denmark.Opdateret oktober 2021