Oplysninger om dit privatliv og EFPIAs finansielle gennemsigtighedskrav

Amgen er medlem af European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og er forpligtet til at overholde EFPIA Code of Practice. Herved forpligtiger Amgen sig til at offentliggøre oplysninger om værdioverførsler i forbindelse med Amgens interaktioner med sundhedspersonale og organisationer.

Hvis du er involveret i aktiviteter med Amgen, der resulterer i en overførsel af værdi til dig, vil Amgen indsamle og behandle personlige oplysninger om dig for at overholde EFPIA-koden. Sådanne oplysninger kan for eksempel omfatte dit navn, professionelle adresse og beskrivelse af værdioverførsler. Oplysningerne vil være offentligt tilgængelige i en periode på 3 år efter den oprindeligt offentliggjorte dato, medmindre en anden periode er lovpligtig.

Amgen kan overføre disse oplysninger til Amgen Inc. i USA, dets tilknyttede selskaber og andre betroede behandlere, der handler på Amgens vegne. Behandling kan forekomme i lande uden for det, du bor i, herunder lande, der muligvis ikke kræver det samme beskyttelsesniveau som det, der er gældende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Uanset i hvilket land oplysningerne indsamles og behandles, opretholder Amgen administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysninger om dig.

Hvis du har spørgsmål om dit privatliv, Amgens forpligtelse til EFPIA-koden eller ønsker at udøve dine rettigheder til at få adgang til, rette eller anmode om sletning af personlige oplysninger om dig, bedes du kontakte Amgen Privacy Office på privacyoffice@amgen.com