kronikere
kronikere

Tores Perspektiv: 80 procent af alle danskere med en kronisk sygdom skal i 2030 være i relevant behandling

Sundhedsstrukturkommissionen bør tage inspiration fra klimaområdet og fastsætte konkrete målsætninger for behandlingen af kroniske sygdomme. Et ambitiøst, men realistisk mål kunne være at sikre, at 80% af alle danskere med en kronisk sygdom er i relevant behandling inden 2030.


Sundhedsstrukturkommissionen bør tage inspiration fra klimaområdet om at have konkrete målsætninger, f.eks. er der på klimaområdet en 70% målsætning om at mindske CO2 udledningen, hvilket er med til at drive politikken på klimaområdet. På samme måde bør Sundhedsstrukturkommissionen også skabe konkrete målsætninger på kronikerområdet, som ligeledes skal drive politikken på dette område.

80 procent af alle danskere med en kronisk sygdom skal i 2030 være i relevant behandling på tværs af de kroniske sygdomme. Det er et ambitiøst forslag, men også et realistisk mål. Målsætningen skal sætte en tydelig retning på kronikerområdet og styrke patientfokus i hele landet fra Hjørring til Guldborg og fra Esbjerg til Helsingør og medvirke til, at alle med en kronisk sygdom får en behandling af høj kvalitet. For at sikre det vil det bl.a. være nødvendigt at fastsætte kvalitetsstandarder for det nære sundhedsvæsen og implementere digitale patientforløbsprogrammer på tværs af sektorer, som kan reducere den sociale og geografiske ulighed i sundhed.

Vores opfordring til Sundhedsstrukturkommissionen er derfor at gribe bolden og få sat en ambitiøs målsætning for behandlingen af danskere med kroniske sygdomme. Et godt skridt på vejen vil være, hvis de nye strukturer ”fødes” med en målsætning om, at 80 procent af alle mennesker med en kronisk sygdom er i relevant behandling i 2030. Det er en politisk mulighed og en samfundsmæssig nødvendighed.