×

Do you want to link to this External Site and leave Amgen.dk?

YOU ARE NOW LEAVING THIS WEBSITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

×

Vil du læse mere på denne eksterne hjemmeside og forlade Amgen.dk?

DU FORLADER NU DENNE HJEMMESIDE. Amgen er ikke ansvarlig for og har ingen control over organisationen eller de informationer som denne hjemmeside indeholder.

AMGEN EUROPÆISK FORTROLIGHEDSERKLÆRING

Amgen Europæisk Databeskyttelseserklæring

Amgen Inc. og/eller dets datterselskaber Amgen Filial AF Amgen Aktiebolag, Sverige, og co-brandede partnere (under et "Amgen", "vi" eller "vores") er forpligtede til at respektere dit privatliv og dine personlige oplysninger. Denne Databeskyttelseserklæring beskriver Amgens databeskyttelsespolitikker.

Hvis du er sundhedsmedarbejder, så læs venligst vores Databeskyttelseserklæring for sundhedspersonale.

Amgen anvender dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav.

Vi opfordrer alle brugere af vores websted til grundigt at læse denne Databeskyttelseserklæring, for at få mere at vide om de politikker og den praksis, vi har udviklet til beskyttelse af personlige oplysninger - herunder sundhedsrelaterede personlige oplysninger, samt for bedre at forstå vores forhold til tredjeparter, der kan få adgang disse oplysninger.

 • I. Indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger

 • II. Links til andre websteder

  Amgens websteder indeholder links til andre websteder, som vi mener, kan være nyttige og informative for dig. Vær dog venligst opmærksom på, at vi ikke kan garantere for eller anbefale disse websteders indhold eller tjenester, og vi er ikke ansvarlige for disse websteders databeskyttelsespolitik. Vi opfordrer dig til at være opmærksom på og læse databeskyttelseserklæringen for alle de websteder, du besøger. Husk, erklæringerne i denne Databeskyttelseserklæring gælder udelukkende oplysninger indsamlet af Amgen.

 • III. Co-brandede websteder

  Dine personlige oplysninger vil udelukkende være tilgængelige for Amgen og tredjeparter, der behandler personlige oplysninger under Amgens anvisninger som databehandlere. Vi anvender muligvis tredjeparter til levering af tjenester og oplysninger på vores websteder, og vi tilbyder eventuelt nogle co-brandede tjenester med andre tredjeparter, som Amgen samarbejder med (f.eks. andre medicinalfirmaer), forudsat at du har givet samtykke til en sådan anvendelse. Videregivelse og anvendelse af personlige oplysninger af tredjeparter, der handler efter Amgens anvisninger, styres af aftaler, der kræver, at personlige oplysninger beskyttes på passende vis.

  På et co-brandet websted, vil du se både Amgen-logoet og den co-brandede partners logo vist på skærmen. For at få adgang til de tjenester, der stilles til rådighed på et co-brandet websted, skal du eventuelt udfylde en ny online- registreringsformular, og disse registreringsoplysninger deles eventuelt med Amgens co-brandede partnere.

  Når det kræves af gældende lovgivning og forskrifter, vil vi videregive personlige oplysninger til tilsynsmyndighederne og de etiske udvalg og/eller under visse begrænsede omstændigheder, kan Amgen blive pålagt at frigive dine personlige oplysninger som svar på en retskendelse, stævning, ransagningskendelse, lov eller forordning.

  Vi sælger eller videregiver ingen direkte eller indirekte identificerbare oplysninger eller sundhedsrelaterede personlige oplysninger, som du angiver på vores websted til en uafhængig tredjepart.

 • IV. Vores børnepolitik

  Indholdet og tjenesterne på Amgens websted er beregnet til voksne brugere. Webstedet henvender sig ikke til børn. Hvis vi erfarer, at en mindreårig på egen hånd har udleveret personlige eller sundhedsrelaterede oplysninger på vores websted, eller at en tjenesteyder har udleveret information om en patient, der er identificeret som mindreårig, sletter vi disse oplysninger fra vores aktive database, medmindre det kræves af gældende lov at opbevare sådanne data.

 • V. Dine databeskyttelsesrettigheder/-muligheder (herunder adgang til og rettelse af personlige oplysninger samt reklamationer vedrørende databeskyttelse)

  Hvordan kan du tilgå, rette eller slette de personlige oplysninger om dig, som vi behandler?

  Du har ret til at kræve mulighed for at tilgå, rette/opdatere eller slette din personlige oplysninger (herunder dine helbredsoplysninger). Du kan rejse dette krav til enhver tid ved at kontakte den databeskyttelsesansvarlige på privacyoffice@amgen.com eller Amgen Strandvejan 70, 2900 Hellerup, Denmark. Vi vil give dig adgang til de oplysninger, vi har om dig, rette/opdatere og eller slette disse oplysninger, der blev givet til os af en sundhedsmedarbejder eller en forbruger vedrørende en utilsigtet medicinsk hændelse.

  Det er ikke teknisk muligt at fjerne hver eneste registrering af dine oplysninger fra vores servere. Behovet for at foretage backup af vores systemer, for at beskytte oplysningerne mod utilsigtet tab, betyder, at en kopi af oplysninger om dig (herunder dine sundhedsrelaterede interesser) kan findes i en ikke-sletbar form, som det vil være svært eller umuligt for os at finde.

  Men, ikke desto mindre, når loven tillader det, vil Amgen slette dine personlige oplysninger (herunder helbredsoplysninger) lagret i databaser, som Amgen bruger aktivt til forskning og daglige forretningsaktiviteter, eller har lagret i andre lettilgængelige medier. Derudover vil vi med rimelighed bestræbe os på ikke at videregive personlige oplysninger gemt i et ikke sletbar format efter modtagelse af din anmodning om fjernelse, medmindre loven kræver det.

  Hvordan kan du udøve retten til dataportabilitet?

  Ifølge retten til dataportabilitet har du ret til at kræve, at de personlige oplysninger, du har leveret til Amgen, skal leveres til dig i et struktureret og almindeligt brugt og maskinelt læsbart format under visse betingelser, og du kan rekvirere dette ved henvendelse til Amgens Privacy Office på privacyoffice@amgen.com

  Indgiv en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse

  Hvis du føler, at Amgens behandling af dine personlige oplysninger er i strid med en vilkårlig gældende lov, et cirkulære eller en forordning, har du ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed. Kontaktoplysningerne til din lokale tilsynsmyndighed kan findes her: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Hvordan vi opbevarer og beskytter personlige oplysninger

  Vi opbevarer dine personlige oplysninger i en kombination af fysiske kopier og elektroniske filer. Elektroniske filer gemmes på servere, der drives og vedligeholdes af Amgen og tredjeparter efter aftale med Amgen.

  Vi ønsker, at dine personlige oplysninger skal opbevares så sikkert som overhovedet muligt. For at sikre integriteten og fortroligheden af de personlige oplysninger (herunder helbredsoplysninger), du leverer til os, bruger vi krypteringsmetoder efter behov. Som et ekstra sikkerhedstiltag, opbevares alle personlige oplysninger (herunder helbredsoplysninger) fysisk bag brandmure og andet netværkssikkerhedsudstyr, for at forhindre uvedkommende i at få adgang.

  Amgen behandler dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af de formål, der er anført i denne Databeskyttelseserklæring og opbevarer dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

  De kriterier, der følges, bestemmes af:

  • Formålet med de indsamlede personlige oplysninger og opfyldelsen af dette formål
  • Grundlaget for indsamlingen af de personlige oplysninger: F.eks. i tilfælde af samtykke, kan du trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt
  • Obligatoriske opbevaringsperioder ifølge kontraktlige og forskriftsmæssige krav.
 • VII. Kontakt os

  Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til denne Databeskyttelseserklæring, ønsker at indgive en klage, få adgang til eller mulighed for at rette dine personlige oplysninger eller har brug for flere oplysninger om en bestemt behandlingsaktivitet, så kontakt din Amgen-databeskyttelsesansvarlige på privacyoffice@amgen.com eller Amgen Strandvejan 70, 2900 Hellerup, Denmark.


Opdateret april 2018.